Lietuvos bankas
2021-11-05
11

Lietuvos bankas uždraudė UAB „Valiutas“ teikti valiutos keitimo paslaugas ir skyrė finansų maklerio įmonei Macte Invest FM AB baudą bei įpareigojimą.

UAB „Valiutas“ nebegali teikti paslaugų
Lietuvos bankas nustatė, kad valiutos keityklos operatorius UAB „Valiutas“ apskritai nepateikė reikalaujamų keturių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų, o trijų – pateikė pavėluotai, nepaisydamas, kad centrinis bankas ne kartą buvo informavęs bendrovę apie ataskaitų pateikimo terminus. Be to, UAB „Valiutas“ tris kartus pakeitė savo direktorių, tačiau apie tai nepranešė Lietuvos bankui ir negavo jo pritarimo. Bendrovė taip pat nemokėjo įmokų priežiūros išlaidoms padengti. Atsižvelgęs į visas aplinkybes, Lietuvos bankas uždraudė UAB „Valiutas“ teikti valiutos keitimo paslaugas ir išbraukė ją iš Valiutos keityklos operatorių sąrašo.

Bauda ir įpareigojimas Macte Invest FM AB
Lietuvos bankas, patikrinęs finansų maklerio įmonės Macte Invest FM AB veiklą, nustatė Finansinių priemonių rinkų įstatymo pažeidimų. Už juos skyrė bendrovei 20 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo iki šių metų pabaigos pakeisti įmonės vadovą.

Įmonė nebuvo parengusi ir patvirtinusi teisės aktuose nustatytų tvarkos aprašų ir procedūrų, reglamentuojančių finansų maklerio įmonės veiklos organizavimą ir investicinių bei papildomų paslaugų teikimą, neužtikrino tinkamo finansinių priemonių ir lėšų saugojimo bei produktų valdymo proceso reglamentavimo. Be to, įmonė nesilaikė reikalavimų dėl atitikties politikos ir procedūrų ir neužtikrino veiksmingo šios funkcijos vykdymo. Macte Invest FM AB taip pat nesaugojo visos informacijos ir duomenų, patvirtinančių nerašytine forma pateiktų klientų pavedimų, neatliko vietų, kuriose buvo vykdomi klientų pavedimai, kokybės vertinimo ir viešai neskelbė metinio apibendrinto pranešimo apie penkias pagrindines pavedimų vykdymo vietas. Įmonė neužtikrino, kad informacija apie kliento investavimo žinias būtų tinkamai renkama ir vertinama, nenustatė į platinamų produktų asortimentą įtrauktų finansinių priemonių tikslinių klientų grupių ir platinimo kanalų, periodiškai neperžiūrėdavo ir neatnaujindavo platinamų produktų valdymo priemonių. 

Be to, įmonė nesilaikė reikalavimo klientų lėšas kredito įstaigoje laikyti patikėjimo pagrindais atskirai nuo jos nuosavų lėšų ir neužtikrino, kad finansų įstaigose saugomos jai priklausančios finansinės priemonės būtų atskirtos nuo įmonės klientams priklausančių finansinių priemonių.

Sprendimą dėl pirmiau minėtų poveikio priemonių Lietuvos bankas priėmė atsižvelgdamas į tai, kad dėl nustatytų pažeidimų nebuvo padaryta žalos klientams, įmonė negavo pajamų ar kitos turtinės naudos. Be to, Macte Invest FM AB pripažino pažeidimus ir ėmėsi veiksmingų priemonių, kad pažeidimai būtų ištaisyti ir nepasikartotų ateityje.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.