Lietuvos bankas
2024-07-05
11

Pritarta UAB JUNONALT kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo sandoriui

Įvertinęs valiutos keityklos operatoriaus UAB JUNONALT pateiktus dokumentus ir informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas pritarė sandoriui, kuriuo du fiziniai asmenys kiekvienas atskirai tiesiogiai įsigyja UAB JUNONALT įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Pakeista UAB „INVL Asset Management“ valdymo įmonės licencija

Atsižvelgęs į UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir pateiktą informaciją, Lietuvos bankas papildė šios įstaigos turimą alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės licenciją teise valdyti nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektus, privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektus ir kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Kartu buvo panaikinta teisė teikti Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas paslaugas, tarp jų pensijų fondų ir kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymas, investavimo rekomendacijų teikimas ir kt.

Papildytas Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas

Atsižvelgęs į DelfinGroup LT UAB pateiktą prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas įrašė šią bendrovę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Dvi finansų įstaigos išbrauktos iš Viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo

UAB ASC International ir Lendwill UAB išbrauktos iš Viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo kaip nepradėjusios vykdyti tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veiklos per šešis mėnesius nuo jų įrašymo į šiuos sąrašus.