Lietuvos bankas
2024-06-21
11

Laiku nepateikusi svarbios informacijos UAB „International Payment Union“ padarė pažeidimą

Lietuvos bankas, įvertinęs tikslinio neplaninio UAB „International Payment Union“ patikrinimo rezultatus ir įstaigos paaiškinimus, nustatė, kad ji nustatyta tvarka ir terminais nepranešė Lietuvos bankui apie duomenų ir informacijos pasikeitimus. UAB „International Payment Union“ laiku nepranešė apie įstatų pakeitimą, įstatinio kapitalo bei balsavimo teisių dalies perleidimą ir nepateikė informacijos apie įstaigos valdybos narių nustojimą eiti valdybos narių pareigas. Už šį pažeidimą nuspręsta taikyti poveikio priemonę – apie UAB „International Payment Union“ padarytą pažeidimą paskelbti viešai. Įstaigai nurodyta ne vėliau kaip iki 2024 m. rugsėjo 30 d. sustiprinti vidaus kontrolę taip, kad ji reikiamą informaciją Lietuvos bankui pateiktų laiku.

Lietuvos bankas primena, kad licencijuotos finansų įstaigos privalo vykdyti teisės aktuose nustatytą pareigą laiku teikti Lietuvos bankui informaciją apie pasikeitusius licencijavimo metu teiktus duomenis. Jie svarbūs vertinant, ar įstaigos, vykdydamos licencinę veiklą, vis dar atitinka reikalavimus, tik kuriems esant gali būti išduodama licencija. Jeigu įstaigos jų netenkina, atsiranda pagrindas išduotą licenciją panaikinti. Lietuvos bankas principingai vertins, kaip finansų įstaigos laikosi šios pareigos, o nustatęs pažeidimus, gali taikyti ir griežtesnes poveikio priemones.

Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą papildė UAB „UCS BALTIC“

Atsižvelgęs į UAB „UCS BALTIC“ prašymą, Lietuvos bankas įrašė šią bendrovę ir jos veiklos aprašymą „U-Pay mokėjimo priemonė“ į Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą. Bendrovė teikia specialios mokėjimo priemonės įdiegimo į mokinių pažymėjimus paslaugą „U-Pay mokėjimo priemonė“. Per pastaruosius 12 mėnesių šia mokėjimo priemone vykdytų mokėjimo operacijų bendra vertė Lietuvoje viršijo 1 mln. Eur.

LTL Kredito uniją leista pertvarkyti į specializuotą banką

Lietuvos bankas, atsižvelgęs į LTL Kredito unijos prašymą, sutiko, kad ši kredito unija būtų pertvarkoma į specializuotą banką. Sutikimas duotas įvertinus pateiktą LTL Kredito unijos pertvarkymo planą, banko veiklos metmenis ir kitus dokumentus.

Finora Bank UAB leista didinti įstatinį kapitalą

Lietuvos bankas, atsižvelgęs į Finora Bank UAB prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, leido šiai finansų įstaigai padidinti įstatinį kapitalą nuo 5,4 mln. iki 6,07 mln. Eur.

UAB „I asset management“ – įspėjimas

Lietuvos bankas nustatė „I asset management“ investicinių sprendimų priėmimo ir rizikos valdymo procedūrų ir procesų pažeidimų, be to, įmonė neatnaujino pagrindinės informacijos dokumentų. Už šiuos pažeidimus įmonei skirtas įspėjimas ir viešas paskelbimas.