Lietuvos bankas
2024-05-30
11

Pritarta UAB Urbo banko teiktai kandidatūrai  
Atsižvelgęs į UAB Urbo bankas prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Juliui Ivaškai eiti šio banko valdybos nario pareigas.

Pritarta UAB „Synergy finance“ steigiamo fondo taisyklėms
Įvertinęs UAB „Synergy finance“ prašymą ir pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė šios valdymo įmonės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Techlilium Re Fund“ taisyklėms.

Neprieštarauta dėl dalies UAB Alpha Asset Management įsigijimo
Lietuvos bankas išnagrinėjo UAB Noldi UB4 prašymą ir neprieštaravo, kad ši bendrovė tiesiogiai, o fizinis asmuo – netiesiogiai įsigytų valdymo įmonės UAB Alpha Asset Management kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc., bet nesiekiančią 30 proc.

UAB „Viena sąskaita“ netaikyta poveikio priemonė
Mokėjimo įstaiga UAB „Viena sąskaita“ kreipėsi į Lietuvos banką ir pranešė, kad, teikdama nuosavo kapitalo apskaičiavimo ataskaitą, fiksavo nuosavo kapitalo trūkumą. Įstaiga nurodė, kad jis atsirado po to, kai 2023 m. gruodį UAB „Viena sąskaita“ licencija buvo papildyta nauja veiklos rūšimi – mokėjimo priemonių išleidimo ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimo paslauga – ir dėl to pasikeitė reikalaujamo nuosavo kapitalo poreikio suma. Įstaiga įsipareigojo užtikrinti, kad 2023 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos Lietuvos bankui pateikimo metu nuosavo kapitalo dydis bus pakankamas, ir pakoreguoti stebėsenos procedūras. Įvertinęs tai, kad įstaigos veikla buvo pelninga, tik tuo metu dėl neužbaigto audito įstaiga negalėjo pelno įskaityti į nuosavo kapitalo sumą, atitinkamai nebuvo grėsmės veiklos tęstinumui, Lietuvos bankas nusprendė UAB „Viena sąskaita“ netaikyti poveikio priemonės.

Į viešąjį sąrašą įtrauktos MAXIMA LT, UAB, dovanų ir socialinės kortelės 
Lietuvos bankas gavo MAXIMA LT, UAB, pranešimą, kuriame bendrovė nurodė, kad jos mokėjimo priemonėmis (fiksuotojo ir kintamojo nominalo dovanų bei socialinėmis kortelėmis, kuriomis galima atsiskaityti už prekes jos valdomose prekybos vietose) vykdytų mokėjimo operacijų bendra vertė Lietuvoje per metus viršijo 1 mln. Eur.

Paslaugų teikėjams, leidžiantiems savo mokėjimo priemones, kuriomis galima atsiskaityti tik ribotame paslaugų teikėjų tinkle ir keliais kitais atvejais, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme yra nustatyta vadinamoji riboto tinklo išimtis. Jeigu tokia priemone vykdomų mokėjimo operacijų vertė Lietuvoje per paskutinius 12 mėn. viršija 1 mln. Eur, paslaugos teikėjas privalo pranešti apie tai Lietuvos bankui. Tiesa, dėl to prižiūrimu finansų rinkos dalyviu netampama.

Lietuvos bankas patvirtino, kad minėtos mokėjimo priemonės atitinka Mokėjimų įstatymo išimties taikymo kriterijus, ir įtraukė šias priemones leidžiančią bendrovę į Viešąjį sąrašą

Vadovausis Gairėmis dėl įvairovės skatinimo praktikos
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos bankininkystės institucijos (angl. European Banking Authority) priimtomis Gairėmis dėl įvairovės skatinimo praktikos (EBA/GL/2023/08).

Pagal šias Gaires finansų rinkos priežiūros institucijos iš įstaigų ir investicinių įmonių valdymo lygmeniu rinks informaciją apie įvairovės skatinimo praktiką, įskaitant valdymo organo sudėtį, įvairovės politiką, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus, ir pateiks ją Europos bankininkystės institucijai. Ši informacija bus skelbiama Europos Sąjungos lygmeniu ir apie kiekvieną šalį atskirai.

Gairių nuo šių metų birželio 27 d. turės laikytis mūsų šalyje įsteigti bankai, centrinės kredito unijos ir finansų maklerio įmonės.