Lietuvos bankas
2021-12-29
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas davė privalomus nurodymus elektroninių pinigų įstaigai, pritarė steigiamo papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo taisyklėms, išdavė dvi licencijas, priėmė kitus sprendimus.

Duoti privalomi nurodymai elektroninių pinigų įstaigai Verse Payments Lithuania UAB

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas nurodė Verse Payments Lithuania UAB ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 1 d. nustatyti esamų įstaigos klientų, kurių tapatybė nebuvo nustatyta arba nustatyta nesilaikant Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų, tapatybę šio įstatymo nustatyta tvarka arba nutraukti dalykinius santykius su šiais klientais. Bendrovei taip pat nurodyta nedelsiant užtikrinti, kad klientai, kurių tapatybė nenustatyta arba nustatyta nesilaikant minėto įstatymo reikalavimų, negalėtų naudotis įstaigos teikiamomis finansinėmis paslaugomis tol, kol tokių klientų tapatybė nebus nustatyta įstatymo nustatyta tvarka. Toks sprendimas buvo priimtas siekiant įpareigoti įstaigą imtis operatyvių priemonių suvaldant klientų, kurių tapatybė nustatyta netinkamai, keliamą riziką. Lietuvos bankas toliau tiria su įstaigos veikla susijusias aplinkybes.

Pritarta UAB „SEB investicijų valdymas“ steigiamo papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo taisyklėms

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas, atsižvelgęs į UAB „SEB investicijų valdymas“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, pritarė steigiamo papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo „SEB index. Klimato ateitis“ taisyklėms.

Neprieštarauta Montonio Finance UAB akcijų įsigijimui

Lietuvos bankas gavo Estijos priežiūros institucijos prižiūrimo privataus kapitalo investicinio fondo Tera Ventures II Usaldusfond OÜ pranešimą apie numatomą mokėjimo įstaigos Montonio Finance UAB įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies netiesioginį įsigijimą. Įvertinęs pateiktus dokumentus ir informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas neprieštaravo, kad minėtas fondas netiesiogiai įsigytų mokėjimo įstaigos Montonio Finance UAB įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 10, tačiau nesiekiančią 20 proc.

Grinkiškio kredito unijai leista prisijungti Radviliškio kredito uniją

Atsižvelgęs į Radviliškio rajone veikiančios Grinkiškio kredito unijos ir Radviliškio kredito unijos prašymus, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas leido reorganizuoti Radviliškio kredito uniją prijungiant ją prie Grinkiškio kredito unijos. Po reorganizavimo Radviliškio kredito unija baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, visas jos turtas, teisės ir pareigos pereis Grinkiškio kredito unijai. Radviliškio kredito unijos nariai, pasibaigus reorganizavimui, taps Grinkiškio kredito unijos nariais. Radviliškio kredito unijos pagrindiniai pajai bus keičiami į po reorganizavimo tęsiančios veiklą Grinkiškio kredito unijos pagrindinius pajus santykiu 1:1, t. y. už vieną Radviliškio kredito unijos pagrindinį pajų bus suteikiamas vienas Grinkiškio kredito unijos pagrindinis pajus.

UAB „Molėtų švara“ išduota mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas, gavęs UAB „Molėtų švara“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją , išdavė šiai įmonei mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatyme nurodytą pinigų perlaidų paslaugą.

UAB „Drusvalas“ išduota elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencija

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas, gavęs UAB „Drusvalas“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, išdavė šiai įmonei elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatyme nurodytas grynųjų pinigų įnešimo į sąskaitą ir išėmimo iš jos, pervedimų iš sąskaitos į sąskaitą, mokėjimo priemonių išleidimo ir gaunamų mokėjimų apdorojimo bei pinigų perlaidų mokėjimo paslaugas.

Patikrinus UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“, teisės aktų pažeidimų nenustatyta

Lietuvos bankas atliko planinį tikslinį valdymo įmonės UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ patikrinimą, kurio tikslas – įvertinti įmonės atitiktį riziką ribojančius reikalavimus reglamentuojančių ir kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklą reguliuojančių teisės aktų reikalavimams. Patikrinimo metu teisės aktų pažeidimų nenustatyta, įmonei pateiktos rekomendacijos dėl veiklos procesų tobulinimo.

Patikrinus IPF Digital Lietuva, UAB, teisės aktų pažeidimų nenustatyta

Lietuvos bankas atliko planinį tikslinį IPF Digital Lietuva, UAB, patikrinimą, siekdamas įvertinti, ar bendrovės veikla atitinka vartojimo kredito davėjų teikiamas paslaugas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Atsižvelgiant į patikrinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, bendrovės pateiktus paaiškinimus, konstatuota, kad pažeidimų patikrinimo metu nenustatyta. Bendrovei pateikta rekomendacija apsvarstyti klientams liekančių pajamų individualaus vertinimo poreikį, siekiant įsitikinti, kad mažas pajamas gaunančiam vartotojui yra būtinas prašomas vartojimo kreditas ir jo grąžinimas neapsunkins vartotojo pragyvenimo kokybės. Lietuvos bankas šiemet yra skelbęs, kad mažiausia vartojimo kredito gavėjui liekanti suma, leidžianti patenkinti būtiniausius asmens poreikius, turėtų sudaryti bent 250 Eur sumą.