Lietuvos bankas
2022-07-27
11

Keturioms elektroninių pinigų įstaigoms skirtos baudos

Elektroninių pinigų įstaigos UAB ZEN.COM, UAB „Lux International Payment System“, „Secure Nordic Payments“, UAB, ir Via Payments UAB per teisės aktuose nustatytus terminus nepatvirtino metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir nepriėmė sprendimo dėl pelno paskirstymo, nepateikė finansinių ataskaitų, audito išvados ir sprendimo dėl finansinio metinės veiklos rezultato (pelno arba nuostolio) paskirstymo.

 Už šiuos teisės aktų pažeidimus Lietuvos bankas skyrė minėtoms bendrovėms baudas: UAB ZEN.COM – 20 000 Eur, Via Payments UAB – 20 000 Eur, „Secure Nordic Payments“, UAB, – 10 000 Eur ir UAB „Lux International Payment System“ – 4 000 Eur. Jų dydžiai nustatyti individualiai, atsižvelgus į konkrečiu atveju taikytinas lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes ir įstaigų bendrąsias pajamas.

UAB ZEN.COM ir UAB „Lux International Payment System“ taip pat skirtos, atitinkamai, 10 000 Eur ir 2 000 Eur baudos už kitus teisės aktų pažeidimus – ketvirtinių finansinių ataskaitų nepateikimą Lietuvos bankui laiku (UAB ZEN.COM) ir nuosavo kapitalo pakankamumo reikalavimų nesilaikymą (UAB „Lux International Payment System“).

Neprieštarauta dalies Revolut Securities UAB įsigijimui
Lietuvos bankas išnagrinėjo Revolut Holdings Europe UAB prašymą dėl kvalifikuotosios finansų maklerio įmonės Revolut Securities UAB įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo ir neprieštaravo sandoriui, kurio metu Revolut Holdings Europe UAB tiesiogiai įsigytų finansų maklerio įmonės Revolut Securities UAB įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 50 procentų.

Leista įsigyti GPS Capital Markets Europe, UAB
Lietuvos bankas gavo JAV registruotų bendrovių GPS Capital Markets Services, LLC wir GPS Capital Markets Holdings, INC prašymus dėl netiesioginio elektroninių pinigų įstaigos GPS Capital Markets Europe, UAB, kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas neprieštaravo, kad minėtos bendrovės netiesiogiai įsigytų GPS Capital Markets Europe, UAB kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 50 proc.

Pritarė „CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND“ įstatams
Atsižvelgęs į UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“ prašymą, Lietuvos bankas pritarė šios valdymo įmonės steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND“ įstatams.

Patvirtino SEB pensijų fondų taisyklių pakeitimus
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „SEB investicijų valdymas“ prašymą, Lietuvos bankas patvirtino šios bendrovės valdomų papildomo (III pakopos) savanoriško pensijų kaupimo fondų „SEB index. Klimato ateitis“, „SEB pensija 58+“, „SEB pensija 50+“, „SEB pensija 18+“ taisyklių pakeitimus.

​Papildyti viešieji sąrašai
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į bendrovių prašymus, įrašė:

  • Liną Alseikę-Tamošauskienę į Viešąjį priklausomų tarpininkų sąrašą (finansų maklerio įmonės Evernord UAB prašymu),
  • UAB „Kreditguru“ į Viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą,
  • Revolut Holdings Europe UAB į Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, viešąjį sąrašą.