Lietuvos bankas
2022-05-27
11

Pensijų fondų valdymo sektoriuje – naujas finansų rinkos dalyvis

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas, gavęs Goindex, UAB, prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, išdavė šiai įmonei valdymo įmonės licenciją, suteikiančią teisę valdyti papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondus ir pensijų fondus, veikiančius Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme nustatyta tvarka (II ir III pakopos pensijų fondus). Visi pensijų fondai bus valdomi taikant pasyvią investavimo strategiją, t. y. pensijų fondų turtas bus investuojamas į finansines priemones, susijusias su pasaulio rinkos indeksais.

Neprieštarauta dėl Macte Invest FM AB dalies įsigijimo

Lietuvos bankas gavo fizinio asmens prašymą neprieštarauti, kad būtų įsigytos Macte Invest FM AB akcijos ir jų suteikiamos balsavimo teisės.

Išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas nusprendė neprieštarauti, kad fizinis asmuo įsigytų Macte Invest FM AB 30 proc. kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį.

Pritarta UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ teiktoms kandidatūroms

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas, atsižvelgęs į UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, leido Juliui Kondratui eiti šios draudimo įmonės valdybos nario pareigas, o Arūnui Rumskui – generalinio direktoriaus pareigas.

Neprieštarauta dėl elektroninių pinigų įstaigos UAB „Seven Seas Europe“ dalies įsigijimo

Lietuvos bankas gavo fizinio asmens prašymą neprieštarauti netiesioginiam elektroninių pinigų įstaigos UAB „Seven Seas Europe“ kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies (45 %) įsigijimo sandoriui.

Išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas nusprendė neprieštarauti, kad fizinis asmuo netiesiogiai įsigytų UAB „Seven Seas Europe“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 30 proc., bet nesiekiančią 50 proc.

Patvirtintas UAB „Orkela“ prospektas

Atsižvelgęs į UAB „Orkela“ prašymą ir įvertinęs gautą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas nusprendė patvirtinti UAB „Orkela“ prospektą, skirtą iki 18 mln. Eur vertės obligacijų (1 obligacijos nominalioji vertė 1 000 Eur) viešam siūlymui ir iki 23 mln. Eur vertės obligacijų įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius.

Prospektas parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Tai, kad prospektas patvirtintas, reiškia, jog jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus. Tačiau prospekto patvirtinimas neužtikrina jame pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

Pritarta UAB „INVL Asset Management“ III pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimams

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas, atsižvelgęs į UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, patvirtino bendrovės valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų „INVL Apdairus“, „INVL Drąsus“, „INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus“, „INVL MEDIO III 47+“ ir „INVL EXTREMO III 16+“ taisyklių pakeitimus.