Lietuvos bankas
2022-05-03
11

UAB „Lock Trust“ – veiklos apribojimai
Lietuvos bankas nustatė, kad mokėjimo įstaigos UAB „Lock Trust“ nesilaikė veiklos atitikčiai keliamų reikalavimų. Įstaiga pripažino padarytus teisės aktų pažeidimus, Lietuvos bankui pateikė atitikties funkcijų trūkumų šalinimo planą. 

Atsižvelgęs į visas aplinkybes, Lietuvos bankas nusprendė, kad UAB „Lock Trust“ laikinai, kol pašalins nustatytus pažeidimus bei veiklos trūkumus, neturi teisės sudaryti sutarčių su klientais (ir juridiniais, ir fiziniais asmenimis) bei teikti jiems mokėjimo paslaugas. Be to, įstaiga iki 2022 m. rugsėjo 1 d. įpareigota atlikti nepriklausomą auditą dėl nustatytų trūkumų pašalinimo ir pateikti jo išvadas.

Leido eiti pareigas Saldo Finance bendrovėje 
Atsižvelgęs į specializuoto banko Saldo Finance UAB prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Irmai Sinikkai Gillbert-Hjelt eiti šio banko stebėtojų tarybos nario, o Vytautui Jūrui – valdybos nario pareigas.

Leido eiti Jungtinės centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos pareigas 
Atsižvelgęs į Jungtinės centrinės kredito unijos prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Nikitai Ananjevui eiti šios centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos nario pareigas. 

Leido įsigyti UAB „SATOLA“ dalį 
Lietuvos bankas gavo fizinio asmens prašymą dėl valiutos keityklos operatoriaus UAB „SATOLA“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Lietuvos bankas pritarė akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu fizinis asmuo tiesiogiai įgytų UAB „SATOLA“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Pritarė Special Situations Fund I taisyklėms
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „Flexo Capital“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto į paskolas investuojančio investicinio fondo Special Situations Fund I taisyklėms.

Papildytas viešasis sąrašas 
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB Būsto paskolų konsultantai prašymą, įrašė šią bendrovę į viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą.