Lietuvos bankas
2011-07-01

Nuo šių metų liepos 1 dienos Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktoriumi paskirtas 31 metų Mindaugas Leika, pastaruoju metu vadovavęs to paties departamento Finansinio stabilumo skyriui.

Lietuvos banke Mindaugas Leika pradėjo dirbti 2004 m. gruodį tuometinio Pinigų politikos departamento (vėliau jis buvo pertvarkytas į Ekonomikos departamentą) Pinigų politikos priemonių skyriaus ekonomistu, 2005 m. gegužę tapo Finansinio stabilumo skyriaus viršininku.

Mindaugas Leika gimęs 1979 m. Vilniuje. 2004 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete ir gavo ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį. Tais pačiais metais jis baigė mokslus Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute ir gavo politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį. Stažavosi Kalifornijos universitete Berklyje. Nuo 2007 m. dėsto ISM vadybos ir ekonomikos universitete, o nuo 2009 m. yra Tarptautinio valiutos fondo Pinigų ir kapitalo rinkų departamento ekspertas.

Ekonomikos departamentą sudaro Finansinio stabilumo, Makroekonomikos ir prognozavimo ir Ekonominių tyrimų skyriai. Departamento misija yra atlikti ekonominę analizę ir tyrimus, daryti prognozes ir vykdyti kitas funkcijas, siekiant užtikrinti Lietuvos banko valdybos sprendimų pinigų ir valiutos kurso politikos, finansų sistemos stabilumo klausimais pagrįstumą, taip pat kompetentingą Lietuvos banko dalyvavimą Europos centrinių bankų sistemoje (ECBS) sprendžiant šiuos klausimus.