Lietuvos bankas
2011-10-19
11

Lietuvos bankas pradėjo naują edukacinių paskaitų ciklą mokiniams. Vilniaus Jėzuitų gimnazijos dvyliktokai išklausė pirmąją paskaitą tema „Makroekonominė politika: šiuolaikinių centrinių bankų vaidmuo“. Pranešimą skaitė Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis.

„Šis projektas – tai viena iš Lietuvos banko numatytų visuomenės ekonominio ir finansinio raštingumo didinimo priemonių. Sulaukėme didelio mokytojų ir mokinių susidomėjimo pirmąja paskaita, todėl manome, kad sprendimas pasiūlyti mūsų ekspertinį potencialą bei naujus švietėjiškus projektus pasiteisina“, – sakė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

Lietuvos banko ekspertai yra parengę 12 aktualių temų ir pasirengę perduoti savo patirtį 9–12 klasių mokiniams, norintiems pagilinti žinias apie centrinį banką, ekonomiką ir jos procesus. Paskaitų ciklas apima centrinių bankų vaidmenį, užtikrinant finansinį stabilumą, makroekonominių rodiklių prognozavimą, užsienio atsargų valdymą, mokėjimus, kredito ir mokėjimo įstaigų priežiūrą, pinigus ir jų apsaugos požymius, pinigų politikos priemones bei asmeninius finansus ir investavimo pradmenis. Mokiniai daugiau sužinos apie Lietuvos banką ir Europos centrinį banką. Bus skatinamas dialogas ir diskusijos.

Į pirmąją paskaitą savo mokinius atvedė Vilniaus Jėzuitų gimnazijos ekonomikos mokytoja – ekonomistė Aušra Maldeikienė. „Lietuvos banko ekspertų paskaitos yra naudingos ne tik mokiniams, bet ir labai būtinos ekonomikos mokytojams“, – po paskaitos savo nuomone dalijosi p. Maldeikienė.

Atsižvelgdami į mokinių iniciatyvą ir susidomėjimo lygį, Lietuvos mokyklų mokytojai noriai registruojasi. Siekdamas didesnės bendradarbiavimo naudos ir kokybės, Lietuvos bankas rūpinsis atgaliniu ryšiu, siūlydamas mokiniams ir mokytojams dalyvauti apklausoje.

Temos mokiniams pasirinktos išanalizavus ir įvertinus šių dienų ekonomikos situaciją ir poreikius, pasikonsultavus su švietimo atstovais, kuruojančiais mokymo programas, ir ekonomikos mokytojais. Siekiant paįvairinti mokyklose dėstomą ekonomikos dalyką ir užpildyti egzistuojančias nišas, pasirinktos sritys, iš kurių informacija ir praktinės žinios apie Lietuvos Respublikos centrinio banko veiklą mokiniams būtų naudingiausios. Paskaitų metu mokiniams bus rodomas filmas apie Lietuvos banką ir jo funkcijas.

Daugiau informacijos apie paskaitų ciklą, Lietuvos banko ekspertus rasite Lietuvos banko interneto svetainės ekonominio švietimo skyrelyje.