Lietuvos bankas
2021-08-26
11

Lietuvos bankas visas suinteresuotas šalis kviečia dalyvauti diskusijoje dėl galimybės įteisinti taikių susitarimų institutą, kuris leistų ieškoti kompromisų dėl poveikio priemonių galimai išvengiant bylinėjimosi teismuose. 

„Taikūs susitarimai Europos Sąjungoje yra gana plačiai naudojama priemonė. Ji leistų taupyti laiką ir išteklius bei mažinti dalykinių santykių įtampą, o tai mums visiems leistų siekti veiksmingesnės ir konstruktyvesnės finansų rinkos dalyvių priežiūros“, – sako Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina.

Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas Lietuvos bankui leidžia sudaryti taikos sutartį su finansų rinkos dalyviu tik teisme. O taikūs susitarimai, jeigu pasiūlymui būtų pritarta po diskusijų, sudarytų prielaidas pasiekti kompromisą iki teismo ir taip išvengti paprastai ilgai trunkančių ginčų, kurie reikalauja daug žmogiškųjų ir laiko sąnaudų, kurias neretai patiria abi ginčo šalys. 

Taikių susitarimų institutą savo praktikoje taiko vienuolikos Europos valstybių (Austrijos, Airijos, Belgijos, Islandijos, Kipro, Latvijos, Lichtenšteino, Maltos, Prancūzijos, Vengrijos, Vokietijos) finansų rinkos priežiūros institucijos. Atvejų, kai šių valstybių finansų rinkos priežiūros institucijos užbaigia poveikio priemonių taikymo bylas sudarydamos taikius susitarimus, skaičius sudaro nuo 50 iki 75 proc.  

Taikaus susitarimo dalyku galėtų būti poveikio priemonės rūšis, dydis. Pavyzdžiui,  pagal Europos valstybių finansų rinkos priežiūros institucijų praktiką, bauda gali būti sumažinama iki 25 proc. (Lichtenšteine), iki 30 proc. (Austrijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje) arba iki 50 proc. (Latvijoje). 

Lietuvos banko nuomone, pasitelkus taikius susitarimus, poveikio priemonių taikymo tikslai būtų pasiekiami operatyviai, gera abiejų dalyvaujančių šalių valia ir mažiausiomis žmogiškųjų bei finansinių išteklių sąnaudomis. Išsamų iniciatyvos pristatymą rasite Lietuvos banko interneto svetainėje

Kviečiame susipažinti su pasiūlymais ir iki š.m. rugsėjo 20 d. išreikšti savo nuomonę, teikti pasiūlymus, komentarus ir taip prisidėti prie šios iniciatyvos svarstymo.