Lietuvos bankas
2012-07-09

Liepos 9-ąją Lietuvos banke veiklą pradėjo Bankininkystės tarnyba. Jai pavesta vykdyti visas bankines operacijas – valdyti užsienio atsargas ir kitą finansinį turtą, investuoti Lietuvos banko indėlininkų lėšas, vykdyti indėlininkų, kredito įstaigų ir Lietuvos banko mokėjimus bei atsiskaitymus.

Tarnyba, kurioje, numatoma, dirbs 52 žmonės, įsteigta pertvarkius Lietuvos banko Rinkos operacijų departamentą, Mokėjimo sistemų departamentą ir Apskaitos departamento Indėlininkų aptarnavimo skyrių. Bankininkystės tarnybą sudaro du padaliniai: Investicijų valdymo departamentas ir Mokėjimo paslaugų departamentas.

Naujoji tarnyba turės atlikti daugiau ir sudėtingesnių funkcijų nei buvę padaliniai. Valdant užsienio atsargas bus telkiamas dėmesys į modernias ir sudėtingesnes investavimo strategijas, platesnį investicijų diversifikavimą.

„Užtrukusi euro zonos skolų krizė dramatiškai pakeitė finansų rinkas. Dėl to neišvengiamai reikia keisti Lietuvos banko užsienio atsargų valdymą. Kredito rizikos atžvilgiu ypač saugių investicijų ratas siaurėja, o itin žemas arba net neigiamas jų pajamingumas ir siekis palaikyti deramą investicijų diversifikavimo lygį lemia poreikį plėsti investavimo instrumentus bei geografiją, orientuotis į galimai labiau svyruojančios grąžos, tačiau ilgalaikiu laikotarpiu – pelningesnes investicijas“, – sakė Darius Petrauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas.

Pasak jo, aukštesnių efektyvumo standartų bus siekiama ir mokėjimo paslaugų srityje.

Tarnybos direktoriumi paskirtas 37 metų Mindaugas Vaičiulis, anksčiau dirbęs DnB NORD banko Iždo departamento ir antrinės investicijų valdymo bendrovės direktoriumi, vadovavęs UAB „Finasta Asset Management“ investavimo strategijų formavimui, MP Bank filialo Baltijos šalyse Turto valdymo departamentui. Septyniolikos metų patirtį finansų ir investicijų valdymo srityje turintis M. Vaičiulis yra ir Finansų analitikų asociacijos prezidentas.

„Vienas iš pagrindinių Lietuvos banko Bankininkystės tarnybai keliamų uždavinių – efektyviau naudoti esamus ir diegti naujus investavimo instrumentus, įskaitant išvestines priemones. Išplėtę jų arsenalą, ne tik sudarysime geresnes sąlygas optimaliai panaudoti finansinius išteklius siekiant investicijų grąžos, bet ir turėsime platesnes galimybes valdyti riziką“, – sakė M. Vaičiulis.

Bankininkystės tarnyba suformuota vykdant Lietuvos banko struktūros pertvarką, kuria siekiama efektyvinti institucijos veiklą, pagrindines funkcijas sutelkiant specializuotose tarnybose. Nuo metų pradžios jau veikia Priežiūros tarnyba, gegužės pradžioje darbą pradėjo Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnyba. Rugsėjo pradžioje turėtų pradėti veikti Grynųjų pinigų tvarkymo tarnyba.