Lietuvos bankas
2022-06-10
11

Modernizuodamas ir tobulindamas grynųjų pinigų apyvartos valdymą, Lietuvos bankas pradėjo taikyti CashSSP sistemą (angl. Cash Single Shared Platform) ir taip prisijungė prie kitų vienuolikos šią sistemą taikančių Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų – Airijos, Austrijos, Belgijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Portugalijos ir Suomijos.

„CashSSP įdiegimas Lietuvos banke yra dar vienas žingsnis, siekiant vieno iš strateginių tikslų –  skaitmenizuoti Lietuvos banko procesus ir paslaugas. Naujoji sistema leidžia didinti veiklos procesų efektyvumą, dar racionaliau naudoti finansinį ir žmogiškąjį kapitalą, prisideda prie siekio tapti žalesniems. Taip įgyvendinama Lietuvos banko vizija – pažangus, iniciatyvus ir atviras Eurosistemos centrinis bankas“, – sako Asta Kuniyoshi, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja.

CashSSP – tai Belgijos ir Nyderlandų centrinių bankų sukurta ir palaikoma pinigų logistikos valdymo informacinių technologijų sistema, skirta nacionalinių centrinių bankų apsikeitimui banknotais ir monetomis su bankais, pinigų pervežimo įmonėmis, gamintojais ir kitais Eurosistemos nacionaliniais centriniais bankais tvarkyti. CashSSP leidžia Lietuvos bankui, bankams ir pinigų pervežimo įmonėms matyti pinigų judėjimo kelią, naudoti mažiau popierinių dokumentų, paspartinti banknotų tvarkymo procesus.

Taikydamas CashSSP, Lietuvos bankas gali dar efektyviau ir greičiau užtikrinti atitiktį Europos centrinių bankų sistemos standartų ir taisyklių reikalavimams, nes visus privalomus atnaujinimus atlieka sistemos valdytojai – Belgijos ir Nyderlandų centriniai bankai. Lietuvos bankas, kaip ir kiti šios sistemos dalyviai, gali teikti siūlymus papildomai užsakyti reikalingus CashSSP patobulinimus ar papildomas funkcijas. Sistemos operacinės išlaidos tarp CashSSP taikančių šalių paskirstomos kiekvienai šaliai pagal realius sunaudojamus sistemos išteklius. Šiuo metu rengiama nauja CashSSP versija – CashSSP2, prie jos šalys prisijungia etapais. Lietuvos bankas planuoja ją pradėti taikyti 2023 m. pabaigoje.

CashSSP diegimo projektas Lietuvos banke pradėtas prieš trejus metus. Nors didžioji dalis parengiamųjų darbų vyko neįprastu – pandeminiu režimu, t. y. mokymai ir bandomasis diegimas vyko nuotoliu, sistema sėkmingai įdiegta ir pradėta taikyti pagal planą. CashSSP pakeitė nuo 2001 m. veikusią Lietuvos banko sukurtą ir plėtotą grynųjų pinigų valdymo informacinę sistemą.

Lietuvos bankas – centrinis Lietuvos Respublikos bankas, kuris aprūpina Lietuvą grynaisiais eurais. Jis išleidžia į apyvartą ir išima iš jos eurų banknotus ir monetas. Lietuvos bankas taip pat įgyvendina pinigų politiką, valdo Lietuvos banko oficialiąsias užsienio atsargas, sudaro ir skelbia oficialiąją statistiką, prižiūri finansų rinką, prisideda prie finansų sistemos stabilumo užtikrinimo ir kt.