Lietuvos bankas
2015-01-19
  • Fotolia_92875042_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Sausio 19–20 d. Lietuvos banke lankysis Europos Centrinio Banko (ECB) Priežiūros valdybos pirmininkė Danielė Nui (Danièle Nouy). Į Lietuvą pirmą kartą atvykstančią Europos bankų priežiūros sistemos vadovę priims Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas. Susitikime, kuriuo simboliškai pažymimas Lietuvos prisijungimas prie ECB Bendro priežiūros mechanizmo, numatoma aptarti būsimą Lietuvos banko ir ECB bendradarbiavimą vykdant bankų priežiūrą.

 „Pirmininkaudami ES Tarybai svariai prisidėjome prie bankų sąjungos sukūrimo. Šiandien, būdami naujos Europos bankų priežiūros sistemos nariai, jau turime galimybę praktiškai įgyvendinti tai, ką planavome“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas. Jo vertinimu, „mūsų narystė bankų sąjungoje – tai realus šalies indėlis stiprinant bendrą finansų rinką ir kuriant naujos kokybės bankų priežiūrą, pajėgią laiku aptikti problemas ir taip išvengti galimų nuostolių, vyriausybių patiriamų gelbstint bankus arba likviduojant jų žlugimo padarinius“. 

V. Vasiliausko susitikimo su D. Nui metu bus aptariama Lietuvos banko vykdomos bankų priežiūros patirtis, aktualijos, ECB iškilusios perėmus didžiųjų Europos bankų priežiūrą, bei artimiausių metų Lietuvos banko ir ECB bendradarbiavimo principai.

Vizito metu D. Nui taip pat susitiks su Lietuvos banko Priežiūros tarnybos darbuotojais ir trijų didžiausių Lietuvoje veikiančių bankų vadovais. Susitikimuose numatoma aptarti Lietuvos ir Europos bankų sektoriaus aktualijas, įvertinti praktinius Lietuvos dalyvavimo Bendrame priežiūros mechanizme aspektus bei laukiančius organizacinius iššūkius.

2015 m. sausio 1 d. Lietuvai tapus bankų sąjungos nare, Lietuvos bankas įgijo balso teisę ECB Priežiūros valdyboje, kuri sprendžia svarbiausius euro zonos bankų priežiūros klausimus. Trijų didžiausių Lietuvos bankų – AB SEB banko, „Swedbank“, AB, ir AB DNB banko – tiesioginę priežiūrą perėmė ECB, tačiau jis, vykdydamas kasdienes priežiūros funkcijas, pasikliaus Lietuvos banko darbuotojais, ištekliais ir patirtimi.