Lietuvos bankas
2021-10-29
11

Kitą savaitę bus užbaigta Lietuvos banko organizacinės struktūros pertvarka, ji sustiprins įstaigos valdyseną ir padidins veiklos efektyvumą, o prižiūrint finansų rinką tam tikrų sprendimų teisė bus suteikta kolegialiai sprendimus priimančiam komitetui.   

„Pertvarka grindžiama siekiu tapti modernesne ir efektyviau veikiančia institucija ir, svarbiausia, labiau įgalinti vadovus: sumažinus hierarchijos pakopų skaičių lokalizuoti sprendimų priėmimą ir atsakomybę už rezultatą būtent ten, kur veikla inicijuojama ir įgyvendinama“, – sako Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

Lietuvos banke nuo lapkričio 1 d. bus atsisakyta hierarchinio tarnybos sluoksnio, atsakomybė deleguota departamentams, o jų bus 12. 

Sumažinus hierarchiją, bus sukurta daugiau erdvės vadovų lyderystei, pagreitės sprendimų priėmimas ir vidinė komunikacija padaliniuose. Pertvarka padidins tolygumą organizacijos struktūroje hierarchijos ir atsakomybių atžvilgiu, o nauda valdant organizaciją bus akivaizdi– bus sutelkti veiklos valdymo ir administraciniai ištekliai, sustiprintas veiklos ir strategijos vykdymo valdymas, pagerintos sąlygos vadovams fokusuotis į sprendimų paiešką.

Kitas svarbus pokytis – Lietuvos banko valdybos sprendimu tam tikrus su finansų rinkos priežiūra susijusius klausimus spręs Finansų rinkos priežiūros komitetas, jį sudarys trijų priežiūros srities departamentų vadovai.

Komitetui deleguojami detalūs ir mažesnį poveikį rinkai darantys sprendimai, o tai užtikrins efektyvesnį ir operatyvesnį sprendimų priėmimą, Lietuvos banko valdybai liekant atsakingai už strateginį poveikį turinčius priežiūros srities sprendimus.

Komitetas galės išduoti arba panaikinti dalį veiklos licencijų ar leidimų, leisti rekomendacijas, gaires, pozicijas, svarstyti dėl baudos ar jos dalies mokėjimo išdėstymo finansų rinkos dalyvio prašymu.

Komitetą sudarys 3 nariai: Bankų ir draudimo priežiūros departamento direktorius, Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius bei Teisės ir licencijavimo departamento direktorius. Šias pareigas dabar eina atitinkamai Renata Bagdonienė, Rūta Merkevičiūtė ir Arūnas Raišutis.

Iki šiol Finansų rinkos priežiūros tarnyboje veikė patariamojo pobūdžio komitetas,   patardavęs Priežiūros tarnybos direktoriui. 

Valdybos narių funkcijos ir vaidmuo organizacijoje dėl šių pokyčių nesikeis – kaip ir iki šiol, Lietuvos banko valdyba veiks pagal Seimo suteiktus įgaliojimus ir priims visus svarbiausius sprendimus dėl centrinio banko veiklos.