Lietuvos bankas
2018-11-12
  • fotolia-106630474-subscription-monthly-m.jpg
     
11

Finansų rinkos dalyviai atsiliepė į Lietuvos banko iniciatyvą dėl reguliacinės aplinkos tobulinimo – Priežiūros tarnyba gavo daugiau kaip 100 pasiūlymų.

Siekdama kurti palankią teisinę aplinką, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba kreipėsi į finansų rinkos dalyvius ir vartotojų asocijuotas struktūras, kitus suinteresuotus asmenis dėl pasiūlymų, kaip tobulinti finansų rinkos reguliavimą.

Lietuvos bankas gavo daugiau kaip 100 argumentuotų pasiūlymų dėl įvairių finansų sektoriaus reguliavimo sričių, daugiausia dėl kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų kaupimo veiklos reguliavimo tobulinimo. Į didžiąją jų dalį jau yra arba bus atsižvelgta rengiant teisės aktų projektus. Gauta pasiūlymų ir dėl administracinės naštos mažinimo. Lietuvos bankas peržiūrėjo ir supaprastino vidaus procesus, ypač licencijavimo srityje, parengė aiškesnes prašymų ir anketų formas, suteikė daugiau lankstumo, pavyzdžiui, leido Lietuvos bankui pateikiamų dokumentų kopijas tvirtinti finansų rinkos dalyvį atstovaujantiems advokatams. 

Dalį gautų pasiūlymų Lietuvos bankas perdavė spręsti tarpinstitucinei Finansinių technologijų (FinTech) darbo grupei ir jie buvo įtraukti į FinTech industrijos plėtros Lietuvoje veiksmų planą.

Lietuvos banko komentarus į pateiktus pasiūlymus rasite pridedamoje lentelėje (1.3 MB ).