Lietuvos bankas
2022-01-18
11

Lietuvos bankas kartu su Rumunijos ir Nyderlandų centriniais bankais dalyvaus Europos Sąjungos (ES) Dvynių projekte, kuriuo siekiama sustiprinti Moldovos finansų sektoriaus priežiūrą, valdyseną ir rizikos valdymą, priartinti juos prie ES standartų ir padėti įgyvendinti su finansų sektoriumi susijusias ES ir Moldovos asociacijos sutarties nuostatas.

„Kartu su ekspertais iš Rumunijos ir Nyderlandų centrinių bankų dalydamiesi patirtimi su kolegomis iš Moldovos, imamės lyderystės padėti šios šalies centriniam bankui ir priežiūros institucijai artinti finansų sektoriaus sąrangą bei priežiūrą prie ES standartų ir taip spartinti Moldovos integracijos į ES kelią ir siekti tvaraus ilgalaikio ekonomikos augimo“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

Šiandien Lietuvos banko valdybos pirmininkas G. Šimkus, Rumunijos nacionalinio banko pirmininkas Mugur Isărescu, Nyderlandų nacionalinio banko pirmininkas Klaas Knot, Moldovos nacionalinio banko pirmininkas Octavian Armașu ir Moldovos nacionalinės finansų rinkų komisijos administracinės valdybos pirmininko pavaduotojas Vitalie Lemne mišriame nuotoliniame renginyje pradeda Dvynių projektą „Priežiūros, bendrojo valdymo ir rizikos valdymo finansų sektoriuje stiprinimas Moldovos Respublikoje“. Projektui įgyvendinti iš ES biudžeto skirtas 2 mln. eurų finansavimas siekiant sustiprinti Moldovos centrinio banko ir šios šalies finansų rinką prižiūrinčios Nacionalinės finansų rinkų komisijos pajėgumus, jų funkcijas ir veiklą suderinti su ES teise ir tarptautiniais standartais bei padėti įgyvendinti ES ir Moldovos asociacijos sutarties nuostatas.

Šiame projekte daugiausia dėmesio skiriama makrolygio rizikos stebėsenos sistemos tobulinimui, naujų draudimo sektoriaus priežiūros bei transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo teisinių sistemų sukūrimui, nebankinių kredito įstaigų priežiūros stiprinimui, banko vidaus taisyklių dėl finansų rinkų infrastruktūros ir mokėjimo paslaugų priežiūros stiprinimo parengimui bei bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) reikalavimų atitikties peržiūrai.

Dvynių projektai – tai viena iš ES priemonių, kuriomis skatinamas ES valstybių narių ir šalių naudos gavėjų ar šalių partnerių viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimas. Įgyvendinant Dvynių projektus, sutelkiama ES valstybių narių bei šalių naudos gavėjų viešojo sektoriaus patirtis ir bendradarbiaujant siekiama konkrečių privalomų veiklos rezultatų.