Lietuvos bankas
2017-02-01
  • iStock_88085325_LARGE.jpg
     
11

Lietuvos bankas informavo visas 73 šalyje veikiančias kredito unijas ir Lietuvos centrinę kredito uniją apie realią jų turto vertę, su nepriklausomais auditoriais fiksuotą praėjusių metų viduryje. Jų turto kokybė įvertinta rengiantis šiemet numatytai 160 000 narių vienijančio kredito unijų sektoriaus reformai, kuri yra būtina siekiant ilgalaikės ir tvarios jų raidos.

„Per trumpą laiką kartu su nepriklausomais auditoriais sėkmingai atlikome didelį darbą įvertindami, ar kredito unijų turtas apskaitoje yra atvaizduotas ta verte, kurios jis iš tiesų vertas. Šis „rentgenas“ buvo būtinas, kad identifikuotume stiprintinas ar pažeidžiamas kredito unijų sektoriaus veiklos vietas, kurias sutvarkius jo pertvarka būtų rezultatyvi. Informavę kredito unijas apie vertinimo rezultatus, po grįžtamojo ryšio skelbsime išsamesnį pranešimą apie tai“, – sako Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys.

Lietuvos bankas išsiuntė kredito unijoms jų turto kokybės vertinimo ataskaitas. Vertinimą Lietuvos banko specialistai atliko kartu su UAB „Deloitte Lietuva“ ir UAB „PricewaterhouseCoopers“ auditoriais. Kredito unijos per 14 darbo dienų gali pareikšti savo pastabas dėl atlikto turto kokybės vertinimo. Išsamesnius rezultatus numatoma paskelbti vasario antrojoje pusėje.

Pagal šio sektoriaus reformai kelią atvėrusius teisės aktus, priimtus 2016 m., sudarytos sąlygos naujų centrinių kredito unijų steigimuisi (jas galės steigti penkios tai sutarusios daryti kredito unijos, dabar veikia viena centrinė kredito unija). Numatoma, kad visos kredito unijos taps centrinių kredito unijų narėmis. Centrinės kredito unijos turės aiškias ir veiksmingas teises bei pareigas prižiūrėti savo narių veiklą. Pertvarka siekiama, kad centrinės kredito unijos ir jų narės kredito unijos būtų solidariai finansiškai atsakingos viena už kitą, todėl jos būtų suinteresuotos veiksminga savireguliacija, skirta šioms finansų įstaigoms apsaugoti nuo bankrotų.

Dabar galiojančiame Kredito unijų įstatyme numatyta galimybė unijas pertvarkyti ir į bankus.