Lietuvos bankas
2023-01-24
11

Lietuvos bankas įsteigė Klimato kaitos centrą, kurio tikslas didinti žalumą ir mažinti su klimato kaita susijusias rizikas visose Lietuvos banko veiklos srityse.

„Centriniai bankai gali ir privalo prisidėti prie ekologiškesnės ekonomikos, kurios siekiame visi bendrai kaip žmonija tam, kad išliktume. Todėl žalumas – viena iš strateginių Lietuvos banko veiklos krypčių. Siekiame, kad ir pats centrinis bankas, ir Lietuvos finansų sektorius taptų žalesni“, – sako Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

Klimato kaitos centras kartu su kitais Lietuvos banko padaliniais sieks vertinti ir užtikrinti finansų sektoriaus atsparumą su klimato kaita susijusioms rizikoms. Šios rizikos apima tiek galimas fizines žalas, tiek perėjimo prie žalesnės ekonomikos sukeltų pokyčių nuostolius. Tik saugus ir klimato kaitai tinkamai pasirengęs finansų sektorius galės patenkinti didėsiantį finansavimo poreikį su klimato kaita susijusioms žaliosioms investicijoms. Taip pat bus siekiama, kad žalumo daugėtų ir visose kitose Lietuvos banko veiklos srityse, įskaitant ir kasdienę organizacijos veiklą.

„Klimato kaita ir su ja susiję pokyčiai pakeis visą pasaulį, o tai reiškia ir Lietuvos bankui patikėtų atsakomybės sričių – pinigų politikos, makroekonomikos ir finansinio stabilumo vertinimų, finansų sektoriaus priežiūros ir reguliavimo, užsienio atsargų investavimo pokyčius. Klimato kaitos centras sustyguos ir sustiprins Lietuvos banko žaliuosius darbus tiek organizacijos viduje, tiek su išoriniais strateginiais partneriais“, – sako Tomas Garbaravičius, naujojo centro vadovas.

Išsikeltų tikslų Lietuvos banko Klimato kaitos centras sieks aktyviai bendradarbiaudamas su finansų rinkos dalyviais, jų asociacijomis, Lietuvos vyriausybiniu ir nevyriausybiniu sektoriais, tarptautinėmis institucijomis. Svarbiu strateginiu partneriu taptų ir Žaliųjų finansų institutas, kurio įkūrimas numatytas Finansų ministerijos užsakymu parengtose rekomendacijose dėl Lietuvos žaliųjų finansų veiksmų plano (pranešimas žiniasklaidai, rekomendacijos).

Anot T. Garbaravičiaus, prioritetiniai ir artimiausi naujojo centro darbai bus paskelbti artimiausiomis savaitėmis kartu su Lietuvos banko žalumo strategija 2023–2025 m.

Lietuvos banko Klimato kaitos centrui vadovauja ekonomikos mokslų daktaras ir sertifikuotas finansų analitikas (CFA) Tomas Garbaravičius, buvęs Lietuvos banko valdybos narys, kuravęs finansinio stabilumo, makroprudencinės politikos, bankų pertvarkymo ir užsienio atsargų investavimo sritis. Iki grįžimo į Lietuvą T. Garbaravičius beveik dešimtmetį dirbo Europos Centriniame Banke, kur gilinosi į finansinio stabilumo, finansų rinkų ir investicijų valdymo klausimus.