Lietuvos bankas
2023-03-21
11

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus ir Moldovos nacionalinio banko valdybos pirmininkas Oktavianas Armașu antradienį Moldovoje Nacionalinio finansinio švietimo forumo metu pasirašė atnaujintą tarpusavio supratimo memorandumą (MoU), kuriuo susitarta dėl dar glaudesnės bankų partnerystės. Dvišalio susitikimo metu buvo aptarta Lietuvos ir Moldovos ekonominė ir finansų sektoriaus situacija, rusijos karo prieš Ukrainą įtaka, FinTech plėtra bei kiti aktualūs klausimai.

„Memorandumas su Moldovos nacionaliniu banku yra jau daugiau nei šešerius metus besitęsiančio bendradarbiavimo tęsinys. Supratimo memorandumas apims naujus ir esamus bendradarbiavimo būdus, sujungs abiejų panašiai mąstančių institucijų žinias, patirtį bei ryšius“, – dokumento pasirašymo ceremonijoje kalbėjo G. Šimkus.

Tiek Lietuvos bankas, tiek Moldovos nacionalinis bankas turi specifinę patirtį, kurią sujungus tikimasi sukurti daugiau vertės visuomenei. Atnaujintas MoU bankus įpareigoja glaudžiai bendradarbiauti finansinio stabilumo, mokėjimų, ES ir tarptautinio bendradarbiavimo, centrinio banko valdymo ir komunikacijos bei kitomis svarbiomis temomis. 

Praėjusiais metais Moldovos nacionalinio banko darbuotojai jau lankėsi Lietuvos banke ir keitėsi patirtimi finansų sektoriaus plėtros, centrinio banko duomenų skaitmeninimo ir duomenų valdymo strategijų klausimais.
Nacionaliniame finansinio švietimo forume Moldovoje pristatyta ir Lietuvos banko patirtis plėtojant finansinio raštingumo temas, praėjusiais metais įkurto Finansinio raštingumo centro veikla.

„Pasaulio ekonomikos forumas finansinį raštingumą priskiria prie pagrindinių raštingumo įgūdžių, tokių kaip skaitymas ar rašymas. Mes laikomės tokios pat nuomonės ir finansinį gyventojų raštingumą esame priskyrę prie vieno iš strateginių Lietuvos banko tikslų. Į finansinį švietimą žiūrime kaip į kanalą, kuriuo kuriama vertė visuomenei, o tai yra mūsų misija“, – teigė G. Šimkus.

Moldova yra pateikusi paraišką dėl narystės ES – šaliai suteiktas kandidatės statusas. Moldova sėkmingai įgyvendina Tarptautinio valiutos fondo reformų programą. Moldovos nacionalinis centrinis bankas šiuo metu įgyvendina ES Dvynių projektą, kuris leidžia centriniam bankui artėti prie bendrosios rinkos standartų ir padeda įgyvendinti su finansų sektoriumi susijusias ES ir Moldovos asociacijos sutarties nuostatas. Šio Dvynių projekto jaunesnysis partneris yra Lietuvos bankas. Projektas įgyvendinamas kartu su Rumunijos ir Nyderlandų centriniais bankais.