Lietuvos bankas
2022-09-08
11

2022 m. antrąjį ketvirtį kredito unijos toliau aktyviai skolino, ypač įmonėms, ir tai palankiai veikė šio sektoriaus veiklos rezultatą. 

„Kredito unijų sektorius uždirba pelno, matome tendenciją, kad suteikiama daugiau paslaugų įmonėms. Tačiau dėl geopolitinės įtampos ir jos neigiamos įtakos ekonomikai, dėl kylančių energijos išteklių kainų būtina atidžiai valdyti kredito riziką, stiprinti kapitalą“, – sako Lietuvos banko Bankų ir draudimo įmonių priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.  

2022 m. pirmąjį pusmetį kredito unijų sektorius uždirbo 5,2 mln. Eur pelną – 53 kredito unijos uždirbo 5,3 mln. Eur pelną, 6 – patyrė 0,1 mln. Eur nuostolį. Tą lėmė didėjęs skolinimas ir paskolų vertės sumažėjimo išlaidų atkūrimas. Didžiausią pajamų dalį (82 %) sudarė palūkanų pajamos. Palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, kredito unijos uždirbo 20 proc. daugiau grynųjų palūkanų ir 17 proc. daugiau grynųjų paslaugų bei komisinių pajamų. 

Indėliai kredito unijose sudarė 927,5 mln. Eur: terminuotieji – 678,4 mln. Eur (padidėjo 10,7 mln. Eur, arba 1,6 %), neterminuotieji – 249,1 mln. Eur (sumažėjo 10,4 mln. Eur, arba 4 %). Ypač augo (15,4 %) juridinių asmenų terminuotieji indėliai. 

2022 m. pirmojo pusmečio pabaigoje kredito unijos buvo suteikusios 875 mln. Eur paskolų: 632 mln. Eur – gyventojams ir 243 mln. Eur – įmonėms. Per ketvirtį suteiktų paskolų grynoji vertė padidėjo 46,6 mln. Eur, arba 5,6 proc. Paskolos fiziniams asmenims padidėjo 20,3 mln. Eur, arba 3,3 proc., o paskolos juridiniams asmenims – 26,3 mln. Eur, arba 12,2 proc. Aptariamu laikotarpiu šiek tiek sumažėjo ilgiau nei du mėnesius vėluojančių grąžinti paskolas klientų dalis, tačiau šiek tiek padidėjo neveiksnių paskolų dalis.

Priešingai nei prieš metus, kredito unijų turtas padidėjo 2,6 proc. ir sudarė 1,1 mlrd. Eur, arba 2,3 proc. bankų sektoriaus turto. Tą iš esmės lėmė išaugęs skolinimasis iš centrinių kredito unijų ir terminuotųjų indėlių augimas. 

Pajinis kapitalas padidėjo 0,5 mln. Eur ir sudarė beveik 65 mln. Eur. Tvarūs pajai, kuriais gali būti dengiami kredito unijos patirti nuostoliai, padidėjo iki 63,7 mln. Eur ir sudarė 98 proc. pajinio kapitalo. 
Visos – ir centrinės, ir atskiros – kredito unijos vykdė visus veiklos riziką ribojančius reikalavimus. Be finansinių paslaugų teikimo savo narėms, centrinės kredito unijos stebėjo ir tikrino jų prisiimamą riziką, pagal poreikį palaikė jų likvidumą. 

Šiuo metu Lietuvoje veikia trys kredito unijų grupės – Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) grupė, vienijanti 44 kredito unijas, Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) grupė, vienijanti 11 kredito unijų, ir 4 persitvarkančios kredito unijos – iš viso 59 kredito unijos, vienijančios 167,4 tūkst. narių. Be pagrindinės buveinės, kredito unijos paslaugas teikė dar 77 struktūriniuose padaliniuose visoje šalyje.

Lietuvos bankas viešai skelbia informaciją apie kiekvienos kredito unijos metų ir kiekvieno ketvirčio pagrindinius veiklos rodiklius bei veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Naujausius kredito unijų veiklos rodiklius rasite čia.

Kredito unijų sektorius domina įmones – per pusmetį reikšmingai augo ir indėliai, ir paskolos