Lietuvos bankas
2011-07-29

Lietuvos bankas kviečia siūlyti pretendentus Vlado Jurgučio premijai gauti. 50 000 litų premija bus skiriama geriausiam Lietuvos bankininkystės, finansų, pinigų ir makroekonomikos mokslo tyrinėtojui už reikšmingus pastarųjų penkerių metų publikuotus mokslinius straipsnius, disertacijas, monografijas ir vadovėlius. Premija skiriama bendradarbiaujant Lietuvos bankui ir Lietuvos mokslų akademijai.

 „Tai prestižinė premija, kuria įprasminame pirmojo Lietuvos banko valdytojo, profesoriaus Vlado Jurgučio vardą ir, primindami apie jo reikšmingus darbus, skatiname juos tęsti šių dienų finansų ir ekonomikos mokslų srityse,“ – teigė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

Siūlymus galima teikti nuo rugpjūčio 1 iki rugsėjo 1 d. Vlado Jurgučio premijos skyrimo komisijai. Premijos laureatas viešai skelbiamas lapkričio mėnesį, minint Vlado Jurgučio gimimo dieną, ir pagerbiamas Lietuvos mokslų akademijos organizuotame iškilmingame premijos įteikimo renginyje.

2010 m. premija skirta dviem laureatams – prof. Antanui Tylai už monografiją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648–1667)“ ir dr. Vytautui Valvoniui už pastarųjų penkerių metų darbus bankininkystės, ypač kredito rizikos valdymo, srityje, taip pat už praktinę naudą gerinant rizikos valdymą bankuose bei stiprinant bankų veiklos patikimumą.

Nuo įsteigimo premija skirta devyniems laureatams.

Plačiau apie V. Jurgučio premijos skyrimą skaitykite Lietuvos banko interneto svetainėje.

Apie Vladą Jurgutį

V. Jurgutis (1885–1966 m.) visą savo gyvenimą paskyrė Lietuvos pinigams ir bankų veiklai, darė didelę įtaką visai krašto ir ekonominei politikai. Dirbdamas Lietuvos banko valdytoju, jis dėstė Kauno universitete, o vėliau – ir kitose aukštojo mokslo įstaigose. V. Jurgutis organizavo seminarus gabiausiems studentams, skyrė daug dėmesio aukštos kvalifikacijos mokslo darbuotojų rengimui Lietuvoje.