Lietuvos bankas
2022-05-12
11

Lietuvos bankas skelbia Kapitalo rinkos plėtros priemonių planą, jį įgyvendinus tikimasi visai šalies finansų sistemai svarbių pokyčių – reikšmingai išaugtų kapitalo rinka, ji taptų patrauklesnė šalies ir užsienio investuotojams, verslui atsirastų alternatyvų užsitikrinti finansavimą, o gyventojams – investuoti lėšas. Pirmieji šio sektoriaus raidos impulsai numatomi jau šiais metais. 

„Kapitalo rinka turi didelį potencialą ir Lietuvos bankas nori jį išnaudoti suteikdamas naudą visuomenei ir šalies ekonomikai. Atlikome išsamų parengiamąjį darbą, numatėme efektyvias priemones ir tikimės, kad per artimiausius keletą metų mums pavyks pasiekti reikšmingo progreso plečiant galimybes įmonėms kapitalo rinkose pritraukti reikiamų finansinių išteklių, o gyventojams suteikiant naujų, jiems suprantamų ir saugių būdų investuoti lėšas“, – sako Simonas Krėpšta, Lietuvos banko valdybos narys.  

Kad Lietuvos kapitalo rinkos plėtra būtų nuosekli ir efektyvi, svarbu, kad skatinimo priemonės apimtų visus svarbiausius kapitalo rinkų elementus – produktus, subjektus, infrastruktūrą, kad jos būtų nukreiptos į teisinės ir mokestinės aplinkos gerinimą, o priemonių būtų imamasi keliais lygmenimis – nacionaliniu, Baltijos regiono (Lietuva, Latvija, Estija) ir Europos Sąjungos mastu. 

Per praėjusius metus Lietuvos bankas atliko išsamias investuotojų, finansų rinkos dalyvių, vartotojų apklausas, išanalizavo esamą padėtį, tarptautinę praktiką ir šių metų pradžioje paskelbė kapitalo rinkos plėtros priemonių plano projektą diskusijai. Planas sulaukė didelio investuotojų, finansų rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotųjų šalių susidomėjimo, Lietuvos bankas sulaukė nemažai atsiliepimų. Planas bus teikiamas tvirtinti Vyriausybei. Tikimasi, kad įgyvendinus priemones iki 2025 m. reguliuojama rinka ir daugiašalė prekybos sistema išaugs ketvirtadaliu, sutelktinio finansavimo rinka – dvigubai, o bendrovių, išleidusių obligacijų emisijas, skaičius – trimis ketvirtadaliais. Visa tai turėtų suteikti gerokai daugiau galimybių šalies įmonėms pritraukti reikiamą finansavimą ir kartu plėstis bei kurti darbo vietas.

Vienas iš pirmųjų darbų – įkurti Kapitalo rinkos tarybą, kuri prižiūrėtų viso plano įgyvendinimo eigą, kadangi šiuo metu nėra institucijos, kuri rūpintųsi bendra Lietuvos kapitalo rinkos plėtros strategija. Ją sudarytų ir institucijų, ir privačiojo sektoriaus asociacijų atstovai.

Apklausos parodė, kad viena iš pagrindinių kapitalo rinkos plėtros problemų siejama su teisine ir mokestine aplinkomis, pavyzdžiui, reikalavimai arba ribojimai, kurie yra pertekliniai, neatitinka tarptautinės praktikos ar rinkos poreikių. Dėl to plane numatomos konkrečios priemonės, kaip tobulinti teisinį reguliavimą, įskaitant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, investicinės sąskaitos įteisinimą bei kitus pasiūlymus, kurie paskatintų mažas ir vidutines įmones pritraukti finansavimą leidžiant vertybinius popierius, išplėstų pensijų fondų galimybes investuoti į įvairesnes finansų rinkos priemones, leistų į vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus plačiau įtraukti valstybės valdomas įmones. Numatytas ir mechanizmas, kuris leistų inovatyvioms šalies įmonėms efektyviai pritraukti išorinį finansavimą kapitalo rinkoje per visą savo gyvavimo ciklą – nuo pat įsikūrimo iki tvarios plėtros. 

Taip pat numatoma skatinti Lietuvos kapitalo rinkoje prekiaujamų finansinių produktų įvairovę, inovatyvias investicines paslaugas, didinti jų prieinamumą ir mažinti kainą. Daug dėmesio numatoma skirti ir finansiniam raštingumui, kad gyventojai ir verslas gautų reikiamų žinių apie investavimą, finansinius produktus.

Atsižvelgus į apklausų dalyvių nuomonę, taip pat bus toliau siekiama, kad Baltijos valstybių kapitalo rinkos būtų priskirtos prie besivystančių rinkų (angl. emerging markets). Tai paskatintų tarptautinių investuotojų susidomėjimą regionu.

Kapitalo rinkos plėtros planas ir susiję dokumentai po viešosios konsultacijos

Lietuvos bankas skatina kapitalo rinkos plėtrą – sukurs konkurencingą, patrauklią finansavimo ir investavimo alternatyvą