Lietuvos bankas
2021-03-22
11

Lietuvos bankas skelbia planuojamas finansų rinkos reguliavimo naujoves, informuodamas finansų rinkos dalyvius ir sudarydamas galimybę iš anksto pasirengti pokyčiams. Šiais metais daugiausia dėmesio numatoma skirti su tvaria rinkos plėtra, klimato kaita ir inovacijomis susijusiems teisinio reguliavimo pokyčiams.

Nuo 2021 m. lapkričio 10 d. bus pradėtas taikyti Sutelktinio finansavimo reglamentas. Juo nustatytas vienodas sutelktinio finansavimo paslaugų reguliavimas visoje Europos Sąjungoje (ES). Tai nauja galimybė Lietuvos finansų verslui – milžiniška ES rinka turėtų paskatinti sutelktinio finansavimo platformų augimą, o tai stiprintų konkurenciją tarpusavyje ir su kitais finansų rinkos dalyviais, atsirastų daugiau investicinių galimybių vartotojams bei skolinimosi ar finansavimosi galimybių smulkiajam ir vidutiniam verslui. Aktyviai prisidėjęs rengiant šį Reglamentą, Lietuvos bankas daug dėmesio skirs jo nuostatų įgyvendinimui. Būsimas sutelktinio finansavimo instituto reguliavimas yra labai panašus į dabar nustatytą Sutelktinio finansavimo įstatymu, tad Lietuvoje autorizuotiems sutelktinio finansavimo platformų operatoriams nereikės iš pagrindų keisti savo veiklos modelių. Šiandienos pagrindinis iššūkis – tinkamai suderinti nacionalinį reguliavimą, kuris nustatytų aiškų pereinamąjį laikotarpį, per kurį rinkos dalyviai galėtų pasirengti pereiti prie europinio reguliavimo, leisiančio vykdyti sutelktinio finansavimo veiklą visos ES mastu. 

Siekdamas formuoti geriausią praktiką atsižvelgiant į vartotojų interesus, Lietuvos bankas numato parengti su nekilnojamojo turto įkeitimu susijusių kreditų teikimo gairių projektą.

Lietuvos bankas taip pat sieks, kad prižiūrimi finansų rinkos dalyviai į valdymo ir rizikos vertinimo procesus įtrauktų aplinkos, socialinės ir valdymo (angl. environmental, social, governance, ESG) rizikas ir tinkamai atskleistų informaciją, susijusią su klimato kaitos rizika, o jų finansavimo ir investavimo veikla būtų vykdoma atsižvelgiant į ESG kriterijus. Šiuo tikslu Lietuvos bankas sieks pateikti savo lūkesčius dėl ESG rizikų valdymo ir informacijos atskleidimo įstaigoms, kurių veiklos nereguliuoja ES priežiūros institucijos.

Skatindamas inovacijas, Lietuvos bankas atsižvelgs į tarpusavio draudimo platformos bandymo finansinių inovacijų aplinkoje rezultatus ir parengs tarpusavio draudimo veiklos gaires. Jose sieks balanso tarp naujovių plėtros ir finansų sektoriaus patikimumo bei vartotojų interesų apsaugos. Be to, numatoma peržiūrėti Lietuvos banko bandomosios finansinių inovacijų aplinkos aprašą.

Visas planuojamų teisės aktų sąrašas (238.8 KB download icon