Lietuvos bankas
2021-09-07
11

Šį rudenį Europos Komisija numato paskelbti pasiūlymą dėl teisės aktų, susijusių su Europos Sąjungos (ES) šalių bankų kapitalo pakankamumo reikalavimais, pakeitimo.

Lietuvos bankas kartu su kitais 24 centriniais bankais ir finansų įstaigų priežiūros institucijomis ragina Europos Komisiją užtikrinti, kad pasiūlymas atitiktų tarptautinius reguliavimo standartus, žinomus kaip Bazelis III. Bendrame laiške (501.7 KB download icon)  ypač pabrėžiama, kad pagal riziką įvertinto turto apatinė riba ir standartizuotas kredito rizikos vertinimo metodas turėtų atitikti tarptautinį susitarimą, be to, turėtų būti svarstoma pagal riziką įvertinto turto apatinę ribą taikyti visais konsolidacijos lygiais, kaip ir kitus priežiūrinius reikalavimus, pavyzdžiui, sverto koeficiento reikalavimą. ES neturėtų nustatyti jokių specifinių papildomų nukrypimų nuo taisyklių. Jei būtų nukrypta nuo susitarimo Bazelis III, tai galėtų neigiamai paveikti pasitikėjimą Europos bankų sektoriumi ir ES teisiniu reguliavimu ir savo ruožtu keltų riziką dėl atitinkamų pasekmių ir bankams, ir ekonomikai. Todėl itin svarbu, kad tarptautiniai susitarimai būtų įgyvendinami visa apimtimi, laiku ir nuosekliai.

Apie Bazelis III