Lietuvos bankas
2024-01-17
11

Lietuvos bankas primena, kad nuo rytojaus rusijos piliečiams ar joje gyvenantiems asmenims draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai eiti, kontroliuoti ar užimti bet kokias pareigas Europos Sąjungoje (ES) įsteigtų ar įregistruotų subjektų, teikiančių kriptoturto piniginės, sąskaitų tvarkymo ar saugojimo paslaugas, valdymo organuose. 

Toks draudimas priimtas 2023 m. gruodžio 18 d. ES patvirtinus dvyliktąjį sankcijų rusijai paketą. Ar mūsų šalyje įsteigtoms kriptoturto bendrovėms netaikoma pirmiau minėta ribojamoji priemonė, įvertins Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. 

Lietuvos bankas primena – finansų rinkos dalyviai, kurie aptarnauja kriptoturto paslaugas teikiančias bendroves iš ES valstybių ir trečiųjų šalių, turėtų įvertinti, ar jų klientai nepatenka į minėtos ribojamosios priemonės ar kitų tarptautinių sankcijų apimtį. Tai reiškia, kad, užmegzdami naujus ar tęsdami esamus dalykinius santykius su kriptoturto paslaugų teikėjais, jie turi tinkamai išnagrinėti kliento valdymo schemą, nuosavybės struktūrą, naudos gavėjus ir (ar) kontroliuojančius asmenis. 

Pirmiau minėtas draudimas netaikomas ES, Europos ekonominės erdvės šalių, Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi minėtose teritorijose. Visi teisės aktai, keičiantys ES reglamentus, kuriais įtvirtintos sankcijos rusijai, pasiekiami ES oficialiajame leidinyje

Apibendrintą informaciją apie ES taikomas sankcijas rasite sankcijų žemėlapyje.