Lietuvos bankas
2020-10-01
  • twinning2.png
     
11

Šiandien oficialiai startuoja Europos Sąjungos (ES) Dvynių programos projektas „Ukrainos nacionalinio banko institucinių ir reguliavimo gebėjimų stiprinimas įgyvendinant ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą“. Jį įgyvendins Lenkijos (kaip pagrindinio partnerio) ir Lietuvos (kaip jaunesniojo partnerio) nacionalinių centrinių bankų konsorciumas, taip pat Graikijos, Vengrijos, Nyderlandų, Portugalijos, Švedijos nacionalinių centrinių bankų ir Europos Centrinio Banko ekspertai.  

Projekto tikslas – padėti Ukrainos nacionaliniam bankui sustiprinti gebėjimus svarbiose srityse: bankų priežiūros, mokėjimo sistemų plėtros, strateginio planavimo ir bendradarbiavimo su tarptautinėmis institucijomis. Projekto įgyvendinimas užtruks 21 mėnesį, o jo biudžetas, kurį finansuoja Europos Komisija, – 1 mln. Eur.

Lietuvos bankas jau daug metų bendradarbiauja su Ukrainos nacionaliniu banku, keičiasi patirtimi ir geriausia praktika užsienio atsargų valdymo, bankų priežiūros, finansinio stabilumo, mokėjimų, operacinės rizikos valdymo, strateginio planavimo, tarptautinio bendradarbiavimo, inovacijų ir kitose srityse, reguliariai vyksta dvišaliai aukšto lygio susitikimai. 2018 m. Lietuvos banko ir Ukrainos nacionalinio banko bendradarbiavimą sustiprino dvišalis bendradarbiavimo susitarimas inovacijų plėtros srityje. 

Šis ES Dvynių projektas – antrasis projektas, kuriam Lietuvos bankas vadovauja kaip jaunesnysis partneris. 2018-2019 m. Lietuvos bankas kartu su Vokietijos ir Lenkijos nacionaliniais centriniais bankais dalyvavo ir sėkmingai įgyvendino ES Dvynių projektą Baltarusijoje.