Lietuvos bankas
2024-03-19
11

Lietuvos bankas kartu su Rumunijos ir Nyderlandų nacionaliniais centriniais bankais įgyvendino ES Dvynių projektą, skirtą sustiprinti Moldovos finansų sektoriaus priežiūrą, valdyseną ir rizikos valdymą bei priartinti prie Europos Sąjungoje (ES) taikomų standartų.

„Nuoširdžiai tikiu, kad įgyvendindami šį projektą perduotomis žiniomis ir pasidalinta patirtimi prisidėjome prie Moldovos nacionalinio banko pažangos, o tai kartu yra dar vienas žingsnis, priartinantis šalį prie narystės ES“, – mintimis dalijasi Asta Kuniyoshi, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja, sakiusi sveikinimo kalbą šiandien Kišiniove vykstančiame ES Dvynių programos projekto baigiamajame renginyje.

Projekte, kuriam įgyvendinti iš ES biudžeto buvo skirtas 2 mln. eurų finansavimas, pagalbą teikė trijų ES centrinių bankų konsorciumas: Rumunijos nacionalinis bankas, Lietuvos bankas ir Nyderlandų centrinis bankas. Lietuvos banko ekspertai dalinosi patirtimi makroprudencinės sistemos stiprinimo ir draudimo sektoriaus priežiūros tobulinimo srityse. Šiame projekte daugiausia dėmesio buvo skirta makrolygio rizikos stebėsenos sistemos tobulinimui, naujų draudimo sektoriaus priežiūros teisinių sistemų sukūrimui, nebankinių kredito įstaigų priežiūros stiprinimui, banko vidaus taisyklių dėl finansų rinkų infrastruktūros ir mokėjimo paslaugų priežiūros stiprinimo parengimui bei bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) reikalavimų atitikties peržiūrai.

Pasibaigus projektui Lietuvos bankas ir toliau tęs bendradarbiavimą su Moldovos nacionaliniu banku, siekiančiu prisijungti prie Europos centrinių bankų sistemos.

Techninis bendradarbiavimas tampa vis svarbesne Lietuvos banko veiklos sritimi: toliau dalyvaujame ES finansuojamame projekte, skirtame Vakarų Balkanų šalių centriniams bankams ir priežiūros institucijoms, prisijungėme prie ES finansuojamo projekto, skirto Afrikos šalims. Taip pat pernai kartu su Lenkijos centriniu banku sėkmingai įgyvendinome ilgiau kaip dvejus metus trukusį ES Dvynių projektą, skirtą Ukrainos centriniam bankui. Vykstant karui, tokie projektai įgauna dar didesnę prasmę – tiek pagalbos Ukrainai kontekste, tiek prisidedant prie Lietuvos bendradarbiavimo plėtojimo, tiek skleidžiant gerąją europinę praktiką ir vertybes.