Lietuvos bankas
2020-03-31
  • Ignitis brand (8).jpg
    UAB „Ignitis grupė“  
    Nuotraukos autorius: UAB „Ignitis grupė“
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „Ignitis grupė“ pateiktus oficialaus siūlymo cirkuliarus, skirtus šios grupės įmonių AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, siekiant jas išbraukti iš AB Nasdaq Vilnius biržos prekybos sąrašų.

„UAB „Ignitis grupė“ rado bendrą sutarimą su smulkiaisiais akcininkais, jų teisės buvo užtikrintos, tad nebeliko kliūčių cirkuliarams patvirtinti. Tokį bendrovės sprendimą vertiname kaip gerąją praktiką, kadangi, išbraukus akcijas iš prekybos biržoje, akcininkai neteks galimybės jomis laisvai prekiauti. Dabar svarbu, kaip šis sutarimas bus įgyvendintas, tą atidžiai stebėsime“, – sako Lietuvos banko Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus vadovas Vaidas Cibas. 

Už vieną paprastąją vardinę AB „Energijos skirstymo operatorius“ akciją bus mokama 0,880 Eur, už AB „Ignitis gamyba“ akciją – 0,640 Eur.

UAB „Ignitis grupė“ įsipareigojo smulkiesiems akcininkams, kurie oficialaus siūlymo metu bus pardavę jiems priklausančias akcijas oficialaus siūlymo teikėjui, išmokėti dividendų už 2019 m. dydžio kompensaciją. Be to, UAB „Ignitis grupė“ ir smulkieji akcininkai sutarė, kad akcijas pardavusiems AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Ignitis grupė“ akcininkams bus suteikta pirmumo teisė įsigyti naujų akcijų AB „Ignitis grupė“ pirminio viešo pasiūlymo metu.

Oficialus siūlymas turės būti pradėtas įgyvendinti ketvirtą darbo dieną nuo Lietuvos banko sprendimo patvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliarus dienos ir galios 20 kalendorinių dienų. Po šio laikotarpio UAB „Ignitis grupė“ ketina privalomai išpirkti likusias bendrovių akcijas. Po to vieninteliu bendrovės akcininku liktų UAB „Ignitis grupė“, o AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ būtų išbrauktos iš AB Nasdaq Vilnius biržos prekybos sąrašų.

Lietuvos bankas, nagrinėdamas oficialaus siūlymo cirkuliarų dokumentus ir akcijų kainų nustatymo pagrindimą, įvertino visų pusių argumentus, konsultavosi su Valstybine energetikos reguliavimo taryba. 

UAB „Ignitis grupė“ pranešimas AB Nasdaq Vilnius biržoje