Lietuvos bankas
2023-09-26
11

Lietuvos bankas tikisi, jog bankai skirs daug dėmesio bei išteklių, kad tinkamai įgyvendintų tarptautines sankcijas ir užtikrintų savo klientų interesus bei paslaugų kokybę. Duomenys rodo, kad prieš metus sutartas sustabdytų mokėjimų tikrinimo terminas nuo 3 savaičių sutrumpėjo iki 3 dienų, ir tai yra gera žinia bankų klientams.  

„Finansų rinkos dalyviai privalo užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi tarptautinių sankcijų, tačiau taip pat svarbu, kad patikrinimo procesas atitiktų ir klientų interesus. Po aktyvaus darbo su rinkos dalyviais per pastaruosius metus įvertinome duomenis ir matome, kad patikrinimo terminai gerokai sutrumpėjo. Tikimės, jog bankai ir toliau užtikrins, kad tipinis sustabdytų mokėjimų tikrinimo terminas ir ateityje bus ne ilgesnis kaip 3 dienos“, – sako Simonas Krėpšta, Lietuvos banko valdybos narys, atsakingas už finansų rinkos dalyvių priežiūrą.

Lietuvos banko surinkti duomenys rodo, kad absoliučią daugumą – 98 proc. – sustabdytų mokėjimų bankai įvertina per 3 dienas. Patikrinus sustabdytus mokėjimus, 97 proc. jų vėliau buvo įvykdyti. Kitas operacijas atsisakyta vykdyti arba joms pritaikyti tolesni ribojimai (lėšų užšaldymas ir pan.).  

Mokėjimų sulaikymo terminas gali būti ilgesnis, jeigu klientas delsia pateikti informaciją, nebendrauja su banku, kliento pateiktų dokumentų apimtis yra didelė, dokumentai surašyti užsienio kalbomis ar esant kitoms objektyvioms priežastims. Dėl to Lietuvos bankas rekomenduoja, kad klientai, gavę komercinio banko ar kito finansų rinkos dalyvio prašymą pateikti informaciją ar mokėjimams įvertinti reikalingus dokumentus, pateiktų juos kuo operatyviau ir tinkama forma. Jeigu klientas negali pateikti prašomų dokumentų ar terminas jiems pateikti yra per trumpas, reikėtų kreiptis į banką ar kitą finansų rinko dalyvį ir abiem pusėms ieškoti kompromiso dėl susidariusios padėties. 

Lietuvos bankas taip pat primena finansų rinkos dalyviams – jei dėl objektyvių priežasčių patikrinimas užtruktų ilgiau nei 3 dienas, būtina tinkamai informuoti klientą apie mokėjimo sulaikymo eigą ir terminus.