Lietuvos bankas
2012-04-30

Lietuvos bankas kreipėsi į mokslo ir kultūros įstaigas, visuomenines organizacijas, valstybės institucijas, prašydamas pareikšti savo nuomonę dėl reikšmingiausių istorinių įvykių arba žymių asmenų įamžinimo kolekcinėse (proginėse) monetose, kurias Lietuvos bankas galėtų išleisti 2014–2015 metais.

„Kolekcinės monetos – reprezentaciniai mūsų valstybės pinigai, todėl Lietuvos bankas skiria daug dėmesio monetų tematikai ir jų kaldinimo kokybei. Į apyvartą tradiciškai išleidžiame 4–7 kolekcines monetas per metus, jų temas numatome iš anksto pasitarę su visuomene“, – sakė Lietuvos banko valdybos narys, Pinigų projektavimo ir gamybos komisijos pirmininkas Audrius Misevičius.

Pagal įprastą praktiką monetose įamžinamų įvykių datos turėtų atitikti tokią seką: 10 metų, 25 metai ir toliau kas 25 metai.

Pasiūlymų dėl istorinių įvykių arba žymių asmenų įamžinimo kolekcinėse monetose 2014–2015 metais Lietuvos bankas lauks iki 2012 m. gegužės 21 d.

„Rengdami naują kolekcinių monetų išleidimo planą, įvertinsime gautus pasiūlymus, kurie bus pateikti Lietuvos bankui“, – žadėjo A. Misevičius.

Kolekcinėse monetose įamžinami svarbūs mūsų valstybės ir pasaulio istorijos įvykiai, žymūs veikėjai, architektūros paminklai. Lietuvos bankas jau yra išleidęs 71 pavadinimo kolekcines monetas ir 7 pavadinimų apyvartines progines monetas.

2012 m. ir 2013 m. kolekcinių monetų išleidimo planas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.