Lietuvos bankas
2022-08-19
11

Lietuvos bankas kreipėsi į šalyje veikiančius komercinius bankus, prašydamas pateikti paaiškinimus, kaip jie registruoja ir aptarnauja dėl paslaugų besikreipiančius gyventojus savo padaliniuose ir kokias paslaugas teikia tik nuotoliu. 

„Aktyviai stebėdami bankų teikiamas paslaugas ir atsižvelgdami į klientų išsakomas  problemas, kreipėmės į komercinius bankus, prašydami paaiškinti klientų aptarnavimo padaliniuose tvarką. Išsiaiškinsime, kur slypi konkrečios problemos, ir pasiūlysime jų sprendimo būdus, kad klientams bankų paslaugos būtų teikiamos paprasčiau ir operatyviau“, – sako Vaidas Cibas, Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius.

Lietuvos banko nuomone, visi finansų rinkos dalyviai turi atsižvelgti į klientų poreikius dėl labiausiai priimtino aptarnavimo modelio, suderinti skirtingų klientų lūkesčius ir, svarbiausia, atliepti jautriausių socialinių grupių poreikius. 

Bankų klientai nurodo, kad jų aptarnavimas fiziniuose padaliniuose įmanomas tik iš anksto užsiregistravus internetu. Tai apsunkina kai kurių mokėjimo ir kitų paslaugų prieinamumą, ypač tiems klientams, kurie gyvena ne didmiesčiuose, nesinaudoja interneto banku ar apskritai turi ribotą prieigą prie interneto. Klientai taip pat sako, kad vizito reikia laukti pernelyg ilgai, nors dažniausiai atvykti į padalinį prireikia dėl klausimų, kuriuos būtina išspręsti nedelsiant.

Lietuvos bankas prašo komercinių bankų per savaitę atsakyti, kokiais atvejais jie klientus gali aptarnauti telefonu, kada būtina fiziškai atvykti į banko padalinį, ar tam reikia iš anksto registruotis, kaip greitai klientui paskiriamas laikas, kaip klientai aptarnaujami nutikus nenumatytiems įvykiams, ir į kitus klausimus. Atsakymai bus analizuojami ir vertinami, formuojama geroji praktika, teikiamos rekomendacijos.