Lietuvos bankas
2024-01-12
11

Siekdami užtikrinti maksimaliai veiksmingą vartotojų interesų apsaugą, Lietuvos bankas ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) bendradarbiaus keisdamiesi informacija ir dalydamiesi patirtimi, ugdydami vartotojų finansinį raštingumą. Tai numatoma šiandien pasirašytame susitarime.

„Lietuvos bankas rūpinasi vartotojų teisių apsauga finansinių paslaugų srityje, todėl mums svarbu glaudžiai bendradarbiauti ir keistis informacija su VVTAT, kuri jų teises gina kitose srityse. Suvieniję pastangas ir kompetencijas galėsime efektyviau padėti vartotojams, toliau ieškoti konstruktyvių sprendimų su finansų rinkos dalyviais“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

„Turime bendrą tikslą – kad vartotojas būtų apgintas ir pasitikintis. Dėl to dar glaudesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas leis pasidalyti patirtimi, patobulinti ginčų sprendimo procedūras, formuoti bendrą praktiką“, – sako VVTAT direktorė Goda Aleksaitė.

Institucijos sutarė aktyviai keistis informacija ir gerąja patirtimi apie vartotojų skundų ir ginčų nagrinėjimą, kitais jų teisių apsaugos klausimais, dalytis žiniomis apie rizikos veiksnius ir tarptautinę praktiką. Taip pat sutarta bendromis iniciatyvomis didinti vartotojų švietimą, susijusį su finansiniais sprendimais, produktais ir paslaugomis, atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimu.

Lietuvos bankas per metus vidutiniškai gauna apie 1,8 tūkst. vartotojų skundų ir išnagrinėja daugiau nei 600 ginčų. Daugiausia vartotojų priekaištų tenka mokėjimo paslaugų teikėjams. Siekdamas gerinti vartotojų patirtį, Lietuvos bankas nagrinėja gyventojų ginčus ir skundus, finansų rinkos dalyviams apibendrina dažniausiai pasitaikančias problemas, pateikia gerosios praktikos pavyzdžių, išsako lūkesčius, teikia rekomendacijas.   

VVTAT funkcijos apima tiek viešo, tiek individualaus vartotojo interesų gynimą. VVTAT prižiūri, kaip įmonės laikosi reklamos, sutarčių sąlygų, produktų saugos ir kitų teisės aktų reikalavimų, stebi verslo veiklą, teikia rekomendacijas ir taiko sankcijas, jei rekomendacijų nesilaikoma. Per metus VVTAT vidutiniškai gauna apie 9 tūkst. vartotojų skundų, išnagrinėja apie 5–6 tūkst. ginčų ne teismo tvarka. Vartotojai skundžiasi dėl nekokybiškų prekių, dėl kasdienių paslaugų kokybės, kelionių, dėl internetu įsigytų prekių. Panašu, kad vartotojai vis geriau žino savo teises, nes jų kreipimųsi skaičius į VVTAT kasmet vis didėja.