Lietuvos bankas
2015-08-11
11

Lietuvos bankas pasirašė investicijų valdymo ir konsultavimo sutartį su Tarptautiniu rekonstrukcijos ir plėtros banku (vadinamu Pasaulio banku) dėl 300 mln. JAV dolerių vertės finansinio turto valdymo. Tai pirmasis Lietuvos banko finansinio turto išorės valdytojas, kuris kartu teiks ir finansines konsultacijas investavimo bei susijusiais audito, IT, apskaitos, juridiniais ir kitais klausimais.

„Bendradarbiauti su Pasaulio banku pasirinkome dėl aukščiausio šios tarptautinės finansų institucijos patikimumo ir gerosios praktikos formavimo investicijų valdymo srityje. Pasitelkęs Pasaulio banko patirtį ir žinias, Lietuvos bankas išplečia investavimo geografiją ir labiau išskaido riziką“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Tomas Garbaravičius.

Lietuvos banko investicijų žemėlapyje atsiras Kanada ir Didžioji Britanija – kartu su Pasaulio banku valdomo portfelio lėšos bus investuojamos į šių šalių obligacijas, taip pat į JAV skolos vertybinius popierius. Šios investicijos bus apdraustos nuo valiutų kurso svyravimo rizikos.

Patikėtas valdyti finansinis turtas ir toliau bus Lietuvos banko nuosavybė, be to, Pasaulio bankas informuos Lietuvos banką apie kiekvieną sudarytą sandorį ir teiks reguliarias ataskaitas dėl investicijų.

Su Pasaulio banko pagalba bus valdoma tik nedidelė Lietuvos banko finansinio turto dalis. 2015 m. pirmojo pusmečio pabaigos duomenimis, pagal šią sutartį valdoma suma sudarytų apie 7 proc. Lietuvos banko finansinio turto, nesusijusio su pinigų politikos operacijomis.

Investicijų išorės valdytojai paprastai pasitelkiami tada, kai, įvertinus susijusias sąnaudas ir numatomą naudą, tam tikras investicijas yra geriau atlikti bendradarbiaujant su išorės valdytoju. Investicijų valdymo ir konsultavimo sutartis su Pasaulio banku yra pasirašę ir bendradarbiauja apie 50 centrinių bankų iš įvairių pasaulio šalių.