Lietuvos bankas
2019-06-28
11

Lietuvos bankas skelbia savo poziciją, kad draudikai turėtų užtikrinti kiek įmanoma vienodesnę gyventojų interesų apsaugą, nesvarbu, kokiu būdu šie įsigijo draudimo paslaugas.

„Vertindami gaunamus nusiskundimus ir ginčus dėl draudimo paslaugų, matome skirtumų, kai gyventojai perka draudimo paslaugas tiesiogiai iš draudiko ar per tarpininką, kai draudimą įsigyja sudarydami grupinio draudimo sutartį. Tai kelia riziką, susijusią su vartotojų apsauga“, – sako Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius Mindaugas Šalčius.

Analizuodami rinkoje siūlomas draudimo paslaugas, Lietuvos banko specialistai pastebėjo, kad sparčiai plinta būdas, vadinamasis grupinis draudimas, kai draudimo įmonės sudaro sutartį su kitų sričių įmonėmis, pagal kurią draudžia trečiuosius asmenis – gyventojus. Pavyzdžiui, telekomunikacijų bendrovės siūlo drausti mobiliuosius telefonus nuo sudužimo, vagystės, bankai siūlo kelionių draudimą klientams, kurie įsigyja kredito kortelę, ir pan.

Įprastai tokiose draudimo sutartyse apdraustieji (gyventojai) už paslaugas viena ar kita forma moka draudėjui (įmonei, perkančiai draudimo paslaugas iš draudiko ir siūlančiai jas gyventojams), tiesiogiai draudikui arba įkainis gali būti neišskiriamas ir įskaičiuojamas į kitų paslaugų kainą (pvz., į mokėjimo kortelės kainą įtraukiama draudimo apsaugos kaina). Kadangi grupinio draudimo atveju teisę sudaryti, nutraukti ar keisti sutartį paprastai turi būtent draudėjas, o ne apdraustasis, visa informacija pateikiama draudėjui.

Lietuvos banko nuomone, grupinio draudimo atveju draudikas turėtų užtikrinti, kad apdraustasis turėtų tokias pat teises kaip draudėjas: gautų visą reikiamą informaciją prieš sudarant sutartį ir ją vykdant, draudimo produktas atitiktų apdraustojo poreikius ir reikalavimus. Apdraustajam turėtų būti suteikta galimybė pateikti draudikui skundą arba kreipimąsi dėl ginčo, kuriuos turėtų išnagrinėti būtent draudikas.

Lietuvos banko pozicija dėl grupinio draudimo platinimo (124.8 KB download icon)