Lietuvos bankas
2016-09-20
11

Daugiau nei pusės Lietuvoje veikiančių II pakopos pensijų fondų (PF) grąža 2016 m. pirmąjį pusmetį buvo teigiama, tačiau vidutiniškai visų PF vieneto vertė sumažėjo 0,1 proc. Panašios tendencijos užfiksuotos ir III pakopos PF rinkoje, investicinių vienetų vertė sumažėjo vidutiniškai 0,02 proc., tačiau jų valdomų grynųjų aktyvų vertė padidėjo 3,6 mln. Eur (iki 66,11 mln. Eur).

„Nors dėl 2016 m. pirmojoje pusėje vykusių svyravimų pasaulio finansų rinkose II pakopos PF vienetų vertės truputį mažėjo, tačiau, įvertinus į PF pervestas lėšas ir sistemą palikusiems dalyviams išmokėtas sumas, darytina išvada, kad PF per pusmetį sugebėjo išsaugoti dalyvių sukauptas lėšas“, – sako Audrius Šilgalis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų analizės skyriaus vyriausiasis specialistas.

Nuo metų pradžios II pakopos PF grynųjų aktyvų vertė padidėjo 128,31 mln. Eur. Per pirmąjį pusmetį „Sodra“ į PF pervedė 75,44 mln., dalyviai, pasirinkę mokėti papildomai, – 28,98 mln., o valstybė jiems papildomai pervedė 31,55 mln. Eur. Įvertinus tai, kad per 2016 m. pirmąjį pusmetį PF dalyviams, baigusiems dalyvauti sistemoje, buvo išmokėta 7,83 mln. Eur, galima daryti išvadą, kad dėl investicinės veiklos fondų turtas padidėjo 0,35 mln. Eur.

Šių metų sausio-birželio mėnesiais Lietuvoje registruotų kolektyvinio investavimo subjektų turtas padidėjo 15,02 mln. Eur, o išplatintų vienetų vertė buvo tik 6,90 mln. Eur didesnė nei išpirktų vienetų vertė. Dėl sėkmingos investicinės veiklos PF valdomas turtas per pusmetį padidėjo 8,12 mln. Eur.

Su Lietuvos II ir III pakopos PF bei kolektyvinių investavimo subjektų rinkos apžvalga galite susipažinti Lietuvos banko svetainėje.