Lietuvos bankas
2021-08-30
11

Lietuva nuo šiol turės galimybę ne tik parduoti, bet ir laisvai pirkti Tarptautinio valiutos fondo išleistas specialiąsias skolinimosi teises, taip padėdama mažų pajamų šalims.

Tai numatyta Lietuvos banko ir Tarptautinio valiutos fondo (TVF) rugpjūčio 27 d. pasirašytame specialiųjų skolinimosi teisių (angl. special drawing rights, toliau – SDR) prekybos susitarime, kuriuo Lietuva pakviesta prisijungti prie tų šalių, kurios gali finansiškai padėti besivystančioms ir skurdžioms šalims, norinčioms išsikeisti savo turimas SDR į tradicines valiutas. 

SDR yra TVF finansinė priemonė, apskaitos vienetas ir potencialus TVF šalių narių įsipareigojimas, nes turimas SDR galima iškeisti į kitų valstybių nacionalines valiutas (USD, EUR, GBP, JPY ir CNY) mokėjimų balanso poreikiams padengti.

„Prisijungęs prie šio prekybos susitarimo, Lietuvos bankas ne tik prisidės prie paramos mažų pajamų valstybėms bei Pasaulinio finansinio saugumo tinklo (angl. Global Financial Safety Net) stiprinimo, bet ir sutvirtins savo įvaizdį tarptautinėje bendruomenėje, vaidmenį ir įtaką TVF“, – sako Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

Pasak jo, į Lietuvą, kaip finansiškai stiprią šalį, TVF kreipėsi ir dalyvauti prekyboje SDR pasiūlė numatydamas padidėjusį aktyvumą prekybos SDR rinkoje po šiemet naujai įvykdytos SDR alokacijos TVF šalims narėms.

Nauja SDR alokacija TVF šalims narėms rugpjūčio 23 d. buvo atlikta COVID-19 sukeltos krizės kontekste, siekiant pagerinti pasaulinę likvidumo situaciją ir padidinti šalių narių užsienio atsargas. Naujai paskirstytos SDR pervestos į Lietuvos banko administruojamą Lietuvos sąskaitą TVF SDR departamente. 

Pagal Lietuvos kvotos dydį, Lietuvai naujai paskirstyta apie 423,3 mln. SDR (jų vertė – apie 512 mln. Eur). Palyginti su 2009 m. SDR alokacija, kai Lietuva gavo apie 137 mln. SDR, šiemetinė alokacija yra 3 kartus didesnė. Atitinkamai padidėjo Lietuvos oficialiosios užsienio atsargos. Sudėjus abi alokacijas, šiuo metu iš viso Lietuvai paskirstyta apie 560,5 mln. SDR (vertė – apie 677 mln. Eur).

Lietuva TVF nare tapo 1992 m. Svarbiausius sprendimus priimančioje TVF valdytojų valdyboje Lietuvai atstovauja Lietuvos banko valdybos pirmininkas. 

Pastaraisiais metais Lietuvos bankas nuosekliai didino savo įsitraukimą į TVF veiklą. Nuo 2018 m. gegužės mėn. Lietuvos bankas dalyvauja TVF Finansinių sandorių plane – mechanizme, per kurį TVF, panaudodamas Lietuvos įmokų už kvotą finansinius išteklius, atlieka finansines operacijas, o 2021 m. sausio mėn. Lietuvos bankas prisijungė prie TVF dvišalio skolinimo mechanizmo, pagal kurį prireikus jis fondui suteiktų iki 297 mln. eurų paskolų iš savo finansinio turto.

Prekyba SDR
SDR pasaulyje laikoma rezervinė valiuta, kuri daugiausia skirta valstybių užsienio atsargoms papildyti ir kurią galima išsikeisti į tradicines valiutas.

TVF patvirtintoje tvarkoje numatyta, kad naujai paskirstytos SDR gali būti laikomos centrinio banko užsienio rezervuose arba, norint jas išsikeisti į laisvai naudojamas valiutas (USD, EUR, GBP, JPY ir CNY), SDR galima prekiauti su kitomis TVF narėmis. Pagal pasirašytą susitarimą Lietuvos bankas numato SDR keisti į EUR ir taip prisidėti stiprinant tarptautinį euro, kaip rezervinės valiutos, vaidmenį pasaulyje.

SDR rinka veikia sandoriais pagal susitarimą, o prekyba vyksta su finansiškai stipriomis TVF šalimis narėmis, kurios dalyvauja savanoriškuose prekybos susitarimuose su TVF.

Finansiškai stiprios šalys, kurioms papildomas likvidumas nėra reikalingas, pagal susiklosčiusią praktiką perka SDR iš finansiškai silpnesnių šalių taip suteikdamos joms reikalingą pagalbą.

Dalyvaudamas prekyboje SDR Lietuvos bankas, pirkdamas SDR ir už jas mokėdamas eurais, gaus palūkanas (SDR palūkanų norma šiuo metu yra 0,05 proc.).