Lietuvos bankas
2017-09-18
11

Lietuvos bankas, Nasdaq CSD SE depozitoriumas ir šalyje veikiančios kredito įstaigos šiandien jungiasi prie TARGET2-Securities (T2S) – europinės vertybinių popierių atsiskaitymų infrastruktūros, siūlančios standartizuotą atsiskaitymą už vietinius ir tarptautinius vertybinių popierių sandorius visoje Europoje.

„TARGET2-Securities yra viena svarbiausių Eurosistemos mokėjimo ir atsiskaitymo infrastruktūros ašių. Prisijungimas prie jos, kartu su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertybinių popierių depozitoriumų konsolidavimu, prisidės prie Baltijos šalių kapitalo rinkos plėtros ir suteiks naujų galimybių konkuruoti visos Europos Sąjungos (ES) vertybinių popierių rinkoje“, – sako Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos direktorius Mindaugas Vaičiulis.

Lietuvos bankui prisijungus prie TARGET2-Securities, naujų galimybių atsiranda visiems investuojantiems į vertybinius popierius: nuo bankų, pensijų fondų, investicijų valdymo įmonių iki privačių investuotojų. T2S leidžia naudotis naujausia atsiskaitymų technologija pagal standartizuotas taisykles ir naudojant suderintas informacines sistemas, dėl to atsiskaityti tampa paprasčiau.

Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų nacionalinis monopolis ES panaikintas 2014 m., įsigaliojus jų veiklos reikalavimus nustatančiam ES reglamentui. Dėl to depozitoriumai paslaugas gali teikti bet kurioje ES šalyje. Tai reiškia, kad rinkos dalyviai galės rinktis jų poreikius geriausiai atitinkantį depozitoriumą visoje ES. Didesnė konkurencija skatins teikti geresnes ir pigesnes paslaugas investuotojams į vertybinius popierius.

Naujomis galimybėmis pasinaudojo Nasdaq grupė – šiandien veiklą pradeda visoms Baltijos šalims vienas centrinis vertybinių popierių depozitoriumas Nasdaq CSD SE. Jis valdo tris vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas – po vieną kiekvienoje šalyje – ir teikia vertybinių popierių registravimo, centralizuoto tvarkymo bei kitas paslaugas. Tai pirmas centrinis vertybinių popierių depozitoriumas ES, licencijuotas pagal ES reglamentą ir pakeičiantis veiklą nutraukiančius atskirus depozitoriumus Baltijos šalyse.

Nors Nasdaq CSD SE įsteigtas Latvijoje, jo veikla bus reikšminga ir Estijos, ir mūsų šalies vertybinių popierių rinkai, todėl Lietuvos bankas bei kitų Baltijos šalių priežiūros institucijos glaudžiai bendradarbiavo licencijuodamos šį depozitoriumą ir tęs bendrą darbą vykdant nuolatinę jo priežiūrą.

T2S infrastruktūra pradėjo veikti 2015 m. birželio 22 d. Ją sukūrė Ispanijos, Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos centriniai bankai.