Lietuvos bankas
2022-12-07
11

Lietuvos bankas kartu su Finansų ministerija jungiasi prie naujo Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Atsparumo ir tvarumo fondo (angl. Resilience and Sustainability Trust, RST). Šio naujo TVF instrumento lėšomis bus remiamos struktūrinės reformos, didinančios atsparumą klimato kaitos rizikoms ir pandemijoms, tuo pačiu prisidedant ir prie rusijos karo prieš Ukrainą sukelto energetikos ir maisto kainų šoko padarinių suvaldymo žemų pajamų ir pažeidžiamose vidutinių pajamų šalyse. Tarp instrumento naudos gavėjų, numatoma, bus ir Ukraina.

Trečiadienį Vyriausybės posėdyje pritarta Lietuvos Respublikos dalyvavimui Atsparumo ir tvarumo fonde. Lietuvos banko valdyba taip pat yra pritarusi Lietuvos banko prisijungimui prie minėto fondo.

„Prisijungęs prie naujai įkurto TVF Atsparumo ir tvarumo fondo, Lietuvos bankas ne tik reikšmingai prisidės prie su klimato kaita susijusių reformų įgyvendinimo, bet ir toliau nuosekliai didins Lietuvos įsitraukimą į TVF veiklą. Tai ypač aktualu brutalaus rusijos karo prieš Ukrainą kontekste, šalims siekiant mažinti priklausomybę nuo reikšmingai brangesnio ir aplinkai žalingo iškastinio kuro“, – pastebi Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

„Atsiliepdami į TVF kvietimą bei nuosekliai stiprindami Lietuvos vaidmenį ir įsitraukimą Fonde ir kitose tarptautinėse institucijose, prisidedame prie TVF pastangų spręsti globalių iššūkių keliamas problemas, kurios ypač paaštrėjo rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje. Šiuo metu pasaulis išgyvena šoką po šoko, todėl bendromis pastangomis turime didinti pažeidžiamiausių valstybių atsparumą išorės sukrėtimams – nuo pandemijos iki klimato kaitos ir energijos kainų šoko. Svarbu, kad šiuo instrumentu ateityje galės pasinaudoti ir Ukraina – matome tai kaip dalį platesnio paramos šaliai paketo, įgyvendinamo per tarptautines finansų institucijas“, – teigia finansų ministrė Gintarė Skaistė.

TVF vykdomoji valdyba š. m. balandžio mėn. įsteigė naują finansinės paramos šalims fondą – Atsparumo ir tvarumo fondą (RST), kuriuo siekiama sustiprinti 2021 m. rugpjūčio 23 d. TVF atlikto bendrojo 456,5 mlrd. specialiųjų skolinimosi teisių (SST), t. y. beveik 650 mlrd. eurų paskirstymo poveikį ir sudaryti sąlygas finansiškai stiprioms šalims dalį gautų SST skirti pažeidžiamoms šalims. Naujuoju RST instrumentu bus teikiamos ilgesnio laikotarpio paskolos (išpirkimo terminas – iki 20 m.), o RST finansavimas bus susietas su TVF sąlygų politika. RST finansinė struktūra sudaryta iš trijų – paskolos, rezervo ir depozito – sąskaitų.

Lietuvos įnašas į TVF Atsparumo ir augimo fondą (RST) sudarytų 20 procentų 2021 m. rugpjūčio 23 d. TVF atlikto bendrojo specialiųjų skolinimosi teisių (SST) paskirstymo metu gautų SST (Lietuvai skirta 423,3 mln. SST), t. y. 84,7 mln. SST, iš kurių 69,4 mln. SST bus skiriamos į paskolos sąskaitą, 13,9 mln. SST – į depozito sąskaitą, o beveik 1,4 mln. SST  (maždaug 1,8 mln. eurų) į rezervo sąskaitą. Įnašus į paskolos ir depozito sąskaitas planuojama skirti iš Lietuvos banko valdomų SST išteklių, o įnašas į rezervo sąskaitą – iš valstybės biudžeto lėšų.  

Tai jau ne pirmasis Lietuvos prisijungimas prie TVF finansinių iniciatyvų – pernai Lietuva atsiliepė į TVF kvietimą padėti žemų pajamų ir besivystančioms valstybėms pandeminio sukrėtimo akivaizdoje ir per 2021-2022 m. laikotarpį skyrė 2,4 mln. eurų subsidiją TVF Skurdo mažinimo ir augimo fondui (angl. Poverty Reduction and Growth Trust, PRGT). Be to, Lietuva, kartu su kitomis stiprią išorės poziciją turinčiomis šalimis, dalyvauja ir kituose TVF finansiniuose instrumentuose. Nuo 2018 m. gegužės mėn. Lietuvos bankas dalyvauja TVF Finansinių sandorių plane (angl. Financial Transactions Plan) – mechanizme, per kurį TVF, panaudodamas Lietuvos įmokų už kvotą finansinius išteklius, atlieka finansines operacijas; 2021 m. sausio mėn. Lietuvos bankas prisijungė prie TVF dvišalio skolinimo mechanizmo (angl. Bilateral Borrowing Arrangement), pagal kurį prireikus jis TVF suteiktų iki 297 mln. eurų paskolų iš savo finansinio turto; o 2021 m. rugpjūtį – prie TVF savanoriškų SST prekybos susitarimų (angl. Voluntary Trading Arrangements).

Primename, jog specialiosios skolinimosi teisės (SST) (angl. Special Drawing Rights, SDR) yra TVF rezervinė valiuta.  Jų vertė pagrįsta penkių pagrindinių tarptautinių valiutų krepšeliu: JAV doleriu, euru, svaru, juaniu ir jena. Išleistos SST gali būti naudojamos kaip rezervinė valiuta, stabilizuojanti šalies vidaus valiutos vertę, arba konvertuojamos į stipresnes valiutas investicijoms finansuoti.