Lietuvos bankas
2019-02-15
  • fotolia-143202457-subscription-monthly-m.jpg
     
11

2019 m. vasario 15 d. Lietuvos banko Viešųjų ryšių skyrius išsiuntė „Kauno dienos“ redakcijai  tokį laišką:

2019 m. vasario 14–15 d. dienraštyje „Kauno diena“ ir svetainėje http://kauno.diena.lt Vaidievutis Ipolitas Geralavičius tendencingai interpretuoja banko SNORAS bankroto istoriją, nutylėdamas svarbius su tuo susijusius faktus ir savo, tuo metu Lietuvos banko valdybos nario, vaidmenį ir atsakomybę priimant sprendimus. 

Reaguojant į beveik dešimt metų praėjus V. Geralavičiaus viešai keliamus kaltinimus dėl banko SNORAS bankroto, būtina atkreipti dėmesį į faktą, kad sprendimą dėl bankroto iškėlimo bankui SNORAS 2011 m. gruodžio 7 d. priėmė Vilniaus apygardos teismas, o ne Lietuvos bankas.  Tokiu būdu teismas patvirtino, kad 2011 m. lapkričio 24 d. Lietuvos banko valdybos sprendimas pripažinti banką SNORAS nemokiu ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo yra teisingas.

Nagrinėdama banko SNORAS situaciją, Lietuvos banko valdyba įvertino banko SNORAS laikinojo administratoriaus pateiktą išvadą ir pasiūlymus (buvo siūlomi keli variantai) dėl banko veiklos perspektyvų. Analizuoti tokie galimi  banko veiklos gaivinimo modeliai: valstybės finansinę injekciją dabartinio banko kapitalui ir veiklai atkurti, Bankų įstatyme numatytą banko turto ir įsipareigojimų perdavimą kitam jau veikiančiam ar valstybės įsteigtam bankui, banko padalijimą sudarant galimybę apsaugoti ir neapdraustų kreditorių interesus. 

Administratoriaus pateiktų banko pertvarkos būdų palyginamoji analizė tada parodė, kad bet kokio sukurto naujo subjekto vėlesnės nesėkmės rizika būtų pernelyg didelė – nebuvo pakankamų prielaidų greitu laiku atkurti pelningą veiklą, prognozuoti galėję būti dideli nuostoliai dėl teisinių ginčų. Buvo prieita prie išvados, kad tokios rizikingos banko gelbėjimo operacijos mokesčių mokėtojams kainuotų gerokai brangiau ir užtruktų ku kas ilgiau nei banko SNORAS likvidavimas.

Būtent laikinojo administratoriaus atlikta analizė atskleidė, kad banko finansinė būklė buvo gerokai blogesnė, nei identifikuota 2011 m. lapkričio 16 d. Lietuvos banko valdybai priimant sprendimą bankui SNORAS paskirti laikinąjį administratorių ir laikinai taikyti banko turto apsaugos priemones. 

Bankų priežiūra buvo ir yra tiesioginė Lietuvos banko atsakomybė, todėl Lietuvos banko valdyba savarankiškai priėmė sprendimus dėl banko SNORAS. 

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos banko valdybos sprendimas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos bankui SNORAS iškėlimo buvo priimtas bendru visų penkių – taip pat ir tuometinio jos nario V. I. Geralavičiaus – Valdybos narių sutarimu.