Lietuvos bankas
2021-05-19
11

Jei ketinate investuoti ar esate investavęs į finansines priemones, kviečiame išsakyti savo nuomonę tam skirtoje apklausoje. Apklausos rezultatus naudosime rengdami priemonių planą tvariai ir konkurencingai Lietuvos kapitalo rinkos plėtrai. 

Lietuvos bankas, siekdamas parengti priemonių, galinčių paskatinti Lietuvos kapitalo rinkos tvarią ir konkurencingą plėtrą, sudaryti geresnes sąlygas šalies ūkio subjektams naudotis esamomis finansų rinkos priemonėmis bei paskatinti gyventojus aktyviau naudotis kapitalo rinka  kviečia Jus sudalyvauti rinkos dalyvių apklausoje.

Kviečiame atsakyti į anoniminę apklausą iki 2021 m. birželio 6 d.