Lietuvos bankas
2022-10-27
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) paskelbė kvietimą teikti informaciją, siekdama surinkti rinkos dalyvių nuomonę apie Akcininkų teisių direktyvos (angl. The Shareholder Rights Directive, SRD2) nuostatų įgyvendinimą.

Šios konsultacijos tikslas – sužinoti, kaip praktikoje sekasi įgyvendinti SRD2 nuostatas, su kokiais sunkumais susiduria finansų rinka ir kaip jos dalyviai vertina dabartinės reguliavimo sistemos tinkamumą ir veiksmingumą.

Atsižvelgusi į gautus atsakymus, ESMA parengs pasiūlymus Europos Komisijai, išskirdama SRD2 sritis, kur suinteresuotosios šalys siūlo tobulinti esamą praktiką, taip pat įgaliotųjų konsultantų (angl. proxy advisors) veiklos reglamentavimo poreikį.

Finansų rinkos dalyvius kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus pagal keturias pagrindines temas:

  • akcininkų nustatymas;
  • informacijos perdavimas per tarpininkų grandinę;
  • akcininko teisių įgyvendinimo palengvinimas;
  • įgaliotųjų konsultantų skaidrumas.

Konsultacijos dokumentas sudarytas iš bendrosios dalies, kurioje pateikiami bendrieji klausimai visoms suinteresuotoms šalims, ir specialiųjų dalių, kuriose pateikiami klausimai, labiau pritaikyti suinteresuotosioms grupėms – investuotojams, emitentams, tarpininkams ir įgaliotiesiems konsultantams.

Informaciją reikia pateiki iki 2022 m. lapkričio 28 d.

Nuoroda į ESMA konsultaciją