Lietuvos bankas
2021-07-27
11

Lietuvos bankas ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (angl. European Insurance and Occupational Pensions Authority) kviečia draudikus į konsultacijas dėl sutarčių ribų ir techninių atidėjinių vertinimo gairių projektų.

Sutarčių ribų ir techninių atidėjinių vertinimo gairių pakeitimai – vienas iš šiuo metu vykstančios „Mokumas II“ peržiūros elementų, inicijuoti nustačius skirtingą techninių atidėjinių skaičiavimo praktiką ir siekiant ją suvienodinti. 

Sutarčių ribų gairės papildomos paaiškinimais, kurie yra svarbūs nustatant sutarties ribas ir vertinant įsipareigojimus, visų pirma dėl draudimo sutarčių skaidymo ir draudimo apsaugos arba finansinės garantijos poveikio sutarties ekonominiams aspektams koncepcijos.

Techninių atidėjinių vertinimo gairėse pateikiami papildomi paaiškinimai įvairiomis temomis, įskaitant tikimybinio vertinimo metodo naudojimą, būsimų valdymo veiksmų, draudėjų elgsenos, išlaidų ir tikėtino pelno, įtraukto į būsimas įmokas, vertinimą, taip pat ekspertinio vertinimo naudojimą. 

Sutarčių ribų ir techninių atidėjinių vertinimo gairės labai svarbios apskaičiuojant techninius atidėjinius, todėl Lietuvos bankas kviečia draudikus atkreipti dėmesį į gairių projektus ir išsakyti savo nuomonę dėl siūlomų pakeitimų. 

Konsultacijos vyksta iki 2021 m. lapkričio 12 d. Su dokumentais susipažinti ir pateikti nuomonę galite čia. Būtume dėkingi, jeigu išsakyta nuomone pasidalytumėte ir su Lietuvos banku el. paštu tl.bl@tprf – tai leistų geriau suprasti draudikų lūkesčius ir galimybes.