Lietuvos bankas
2021-07-22
11

Lietuvos bankas ir Europos bankininkystės institucija (angl. European Banking Authority) kviečia finansų rinkos dalyvius, kuriems aktualūs pakeitimo vertybiniais popieriais (ang. securitization) klausimai, į konsultaciją dėl techninių reguliavimo standartų (TRS) projekto.

Projekte išsamiai paaiškinami rizikos išlaikymo reikalavimai, t. y. kokią riziką turi prisiimti pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatoriai. TRS papildyti ir naujomis temomis, pavyzdžiui, detalizuoti rizikos išlaikymo ypatumai, kai vertybiniais popieriais keičiamos neveiksnios paskolos. Ši priemonė tapo itin aktuali skatinant ekonomikos atsigavimą po COVID-19 pandemijos. 

Rizikos išlaikymo reikalavimai numatyti Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamente. Jais siekiama sumažinti iniciatorių, rėmėjų, pirminių skolintojų ir valdymo įmonių, dalyvaujančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriuose, neatsakingo elgesio riziką, suderinti jų interesus su investuotojų interesais ir skatinti leisti kokybiškus pakeitimo vertybiniais popieriais produktus. 

Pakeitimas vertybiniais popieriais nėra dažnas Lietuvos finansų rinkoje, tačiau pastaruoju metu atsiranda iniciatyvų dėl investicijų į paskolas naudojant šį būdą. Be to, apsidraudžiant nuo paskolų kredito rizikos naudojamos portfelinės garantijos, o jas galima pripažinti kapitalo reikalavimų mažinimo priemone tik traktuojant jas kaip pakeitimą vertybiniais popieriais. Todėl Lietuvos bankas kviečia finansų rinkos dalyvius atkreipti dėmesį į TRS projektą ir išsakyti savo nuomonę dėl siūlomų reikalavimų. 

Konsultacija vyksta iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Su dokumentu susipažinti ir pateikti nuomonę galite čia. Būtume dėkingi, jeigu išsakyta nuomone pasidalytumėte ir su Lietuvos banku el. paštu [email protected] – tai leistų geriau vertinti finansų rinkos dalyvių lūkesčius ir galimybes. 

Papildoma informacija
Pakeitimas vertybiniais popieriais – tai procesas, kurio metu pasitelkiant finansų inžinerijos priemones sujungiamas keleto rūšių finansinis turtas (pvz., būsto paskolos ar paskolos automobiliams įsigyti) ir jų pagrindu išleidžiami vertybiniai popieriai. Taip sukuriami nauji vertybiniai popieriai, kurie siūlomi investuotojams, o pakeitimą vertybiniais popieriais inicijavę ūkio subjektai gauna lėšų naujoms investicijoms ir veiklai plėsti.