Lietuvos bankas
2021-05-07
11

Siekdamas paskatinti draudimo srities inovacijas ir šios rinkos plėtrą, Lietuvos bankas rengia Tarpusavio draudimo veiklos gaires ir kviečia visas suinteresuotąsias šalis išsakyti savo nuomonę.

Gairių tikslas – paaiškinti tarpusavio draudimo ypatybes ir nustatyti reikalavimus, kurių turėtų laikytis šių paslaugų teikėjai, skatinti juos laikytis aukštų veiklos standartų, kurie užkardytų su tarpusavio draudimo veikla susijusias rizikas ir užtikrintų tinkamą jų valdymą. Gairių projektas parengtas atsižvelgus į tarpusavio draudimo (angl. peer-to-peer, P2P insurance) platformos mėginimo Lietuvos banko bandomojoje finansinių inovacijų aplinkoje (angl. sandbox) rezultatus. Jose siekiama balanso tarp naujovių plėtros ir finansų sektoriaus patikimumo bei vartotojų interesų apsaugos. 

Tarpusavio draudimas sudaro galimybių vartotojams jungtis į bendruomenes, vienijamas tų pačių interesų, ir padėti vieni kitiems apsisaugoti nuo nuostolių. Tam sukuriamas tarpusavio draudimo fondas, sudaromas iš bendruomenės narių mokamų įnašų. Dėl nuostolių kompensavimo sprendžia patys bendruomenės nariai. Jeigu po visų nuostolių kompensavimo fonde lieka pinigų, nepanaudotos lėšos grąžinamos bendruomenės nariams.

Tarpusavio draudimo paslaugos yra labai panašios į įprastines draudimo paslaugas, kurias pagal Draudimo įstatymą teikia draudimo įmonės, tačiau dėl kitokio rizikos prisiėmimo būdo, įsipareigojimų turinio ir apimties tarpusavio draudimo sutartys nelaikomos draudimo sutartimis ir joms netaikomi minėto įstatymo reikalavimai.

Lietuvos bankas kviečia visas suinteresuotąsias šalis pateikti nuomonę dėl Tarpusavio draudimo veiklos gairių projekto iki 2021 m. gegužės 21 d. el. paštu [email protected].

Su gairių projektu susipažinti galima čia.