Lietuvos bankas
2022-12-22
11

Lietuvos bankas kviečia mokėjimo paslaugų teikėjus išsakyti savo nuomonę Europos bankininkystės institucijos (angl. European Banking Authority, EBA) konsultacijoje dėl gairių, kuriomis siekiama spręsti rizikos mažinimo (angl. derisking) politikos taikymo klausimus.

Prieiga prie pagrindinių finansinių produktų ir paslaugų gyventojams ir organizacijoms šiuolaikiniame pasaulyje yra tapusi būtinybe. EBA siekia užtikrinti, kad klientams, ypač labiausiai pažeidžiamiems, nebūtų apribota prieiga prie finansinių paslaugų be pateisinamos priežasties. 

Atsižvelgdama į tai, EBA skelbia viešą konsultaciją dėl dviejų dokumentų. Pirmas dokumentas (Rizikos veiksnių gairių priedas) skirtas rizikoms, susijusioms su ne pelno organizacijomis, ir tinkamo šių rizikų valdymo priemonėms.

Kitas dokumentas (gairės) skirtas efektyviam pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų valdymui bei prieigos prie finansinių paslaugų užtikrinimo. Šiose gairėse detalizuojama prieigos prie finansinių paslaugų ir įstaigų pinigų plovimo bei teroristų finansavimo priemonių sąveika. Gairėse pateikiami kriterijai, kuriuos finansų įstaigos turėtų įvertinti bei atsižvelgti, svarstydamos, ar atsisakyti dalykinių santykių su klientu arba juos nutraukti.  

Vieša konsultacija vyks iki 2023 m. vasario 6 d. Savo nuomonę, komentarus ir pastabas kviečiame teikti čia

Būtume dėkingi, jeigu išsakyta nuomone pasidalytumėte ir su Lietuvos banku el. paštu tl.bl@aruizeirp – tai leistų mums geriau suprasti rinkos lūkesčius ir derinti gairių projektą atsižvelgiant į Lietuvos finansų rinkos dalyvių išsakytą nuomonę.

2023 m. sausio 10 d. Europos bankininkystės institucija rengs viešą virtualų gairių projekto svarstymą, jame galės dalyvauti visi iš anksto užsiregistravę asmenys.