Lietuvos bankas
2021-12-17
11

Europos bankininkystės institucija paskelbė viešą konsultaciją dėl nuotolinio tapatybės nustatymo gairių (angl. Remote onboarding guidelines) projekto ir kviečia visus suinteresuotus asmenis teikti pastabas ir išsakyti savo nuomonę.

Europos bankininkystės institucija konstatuoja, kad nuotolinio tapatybės nustatymo sprendimų poreikis auga, prie jo prisidėjo ir COVID-19 pandemijos sukelti veiklos apribojimai ir su tuo susiję iššūkiai. Dėl to tiek priežiūros institucijoms, tiek finansų rinkos dalyviams svarbu tinkamai suprasti šiais sprendimais siūlomas galimybes, kartu užtikrinant, kad šiais sprendimais būtų naudojamasi tinkamai ir atsakingai, įvertinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas ir imantis veiksmų šioms rizikoms valdyti.

Gairių projekte pateikiamos nuostatos dėl veiksmų, kurių turėtų imtis finansų rinkos dalyviai, kad užtikrintų saugų ir veiksmingą nuotolinio klientų tapatybės nustatymo procesą pagal galiojančius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktus ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos reikalavimus.

Vieša konsultacija vyks iki 2022 m. kovo 10 d. Savo nuomonę, komentarus ir pastabas kviečiame teikti čia. Būtume dėkingi, jeigu išsakyta nuomone pasidalytumėte ir su Lietuvos banku el. paštu tl.bl@aruizeirp – tai leistų mums geriau suprasti rinkos lūkesčius ir galimybes derinant gairių projektą.

2022 m. vasario 24 d. Europos bankininkystės institucija rengs viešą virtualų gairių projekto svarstymą, jame galės dalyvauti visi iš anksto užsiregistravę asmenys.

Konsultacija dėl nuotolinio tapatybės nustatymo gairių projekto