Lietuvos bankas
2024-02-13
11

Europos bankininkystės institucija (EBI) skelbia viešai konsultacijai gairių projektą dėl aplinkos, socialinės ir valdymo rizikų valdymo. Jame nustatomi reikalavimai įstaigoms dėl aplinkos, socialinės ir valdysenos (angl. Environmental, Social and Governance, ESG) rizikų nustatymo, vertinimo, valdymo ir stebėsenos. 

ESG rizikos gali kelti iššūkių įstaigų veiklos saugumui ir patikimumui. Siekiant užtikrinti veiklos modelio atsparumą trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu, viešai konsultacijai teikiamomis gairėmis nustatomi reikalavimai įstaigų vidaus procesams ir ESG rizikų valdymo priemonėms, kurias jos turėtų įsidiegti.

Gairėse, atsižvelgus į Kapitalo reikalavimų direktyvą (angl. Capital Requirement Directive, CRD), nustatyti įstaigų planų rengimo principai.

Konsultacija vyksta iki 2024 m. balandžio 18 d., pasiūlymus suinteresuotosios šalys kviečiamos teikti čia

Be to, 2024 m. vasario 28 d. EBI organizuoja nuotolinį renginį, skirtą gairių projektui pristatyti. Suinteresuotosios šalys kviečiamos registruotis iki 2024 m. vasario 21 d.