Lietuvos bankas
2019-06-04
  • Fotolia_270352273_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Lietuvos bankas skelbia viešą konsultaciją ir kviečia mokėjimo paslaugų teikėjus bei naudotojus, rinkos ekspertus ir viešojo sektoriaus atstovus teikti nuomonę dėl elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų klientų lėšų apsaugos – kokiomis priemonėmis būtų galima ją padidinti ir sustiprinti gyventojų ir įmonių pasitikėjimą šiomis įstaigomis.

„Lietuva į savo rinką jau pritraukė daug elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų. Šiuo metu esame viena pirmaujančių Europos valstybių pagal įsisteigusių šių mokėjimo paslaugų teikėjų skaičių. Ypač svarbu, kad gyventojai ir įmonės pasitikėtų rinkos dalyviais – dėl to mes nagrinėjame, kokiais būdais būtų galima tobulinti reglamentavimą atsižvelgiant į naujus sektoriaus raidos iššūkius“, – sako Tomas Karpavičius, Lietuvos banko Rinkos infrastruktūros politikos skyriaus viršininkas.

Viešos konsultacijos dokumente apžvelgiama galiojanti teisinė aplinka, nurodytos galimos rizikos, analizuojamos priemonės, kurios padėtų padidinti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugą, ypač tuo atveju, jeigu kredito įstaiga, kurioje laikomos klientų lėšos, taptų nemoki. Konsultacijos dokumente apžvelgiamos priemonės, kurios gali būti įgyvendintos nacionaliniu mastu, taip pat siūloma apsvarstyti pokyčius, kuriems reikalingi ES teisės aktų pakeitimai.

Dabar bankų klientų indėliai yra draudžiami indėlių draudimu, o lėšoms, laikomoms elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigose, apsaugoti yra numatyti kiti būdai. Svarbiausias jų – klientų lėšų atskyrimas nuo nuosavų lėšų ir jų laikymas atskiroje sąskaitoje kredito įstaigoje, į kurią negali būti nukreipti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų kreditorių reikalavimai, kiti būdai – investavimas į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą arba iš klientų gautų lėšų apdraudimas. Šis taikomos apsaugos skirtumas yra viena iš priežasčių, kodėl klientai elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigas ir bankus vertina skirtingai.

Savo nuomonę dėl lėšų, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų gautų iš klientų, apsaugos galima išsakyti pateikiant atsakymus į Lietuvos banko viešos konsultacijos klausimus, siųskite juos iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. el. paštu [email protected]

Kurti konkurencingą ir pažangią mokėjimų rinką Lietuvoje yra viena iš Lietuvos banko 2017–2020 m. strateginių krypčių. 

•    Vieša konsultacija „Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas“