Lietuvos bankas
2021-06-09
11

Lietuvos bankas birželio 22 d. išleidžia kolekcinę sidabro monetą, skirtą XXXII olimpiadai Tokijuje. Ta proga skelbiame konkursą „Pasitikrink savo žinias ir laimėk olimpinę monetą!“. Konkursas vyksta Lietuvos banko feisbuko paskyroje nuo birželio 9 iki 21 dienos.

 1. Konkurso dalyviai, siekiantys laimėti kolekcinę sidabro monetą, skirtą XXXII olimpiadai Tokijuje, dalyvauja Lietuvos banko feisbuko paskyroje paskelbtoje viktorinoje, kurią sudaro 10 klausimų.
 2. Jei konkurso dalyvis (-ė) teisingai atsako bent į 9 iš 10 klausimų, jis savo ekrano nuotrauką (su viktorinos rezultatais) atsiunčia el. paštu [email protected], laiško pavadinime nurodydamas „Konkursas“.
 3. Jei iš pirmo karto nepavyksta atsakyti į visus klausimus, bandyti galima neribotą kiekį kartų.
 4. Viktorinos rezultatus reikia atsiųsti ne vėliau nei iki birželio 21 d. imtinai.
 5. Konkurso nugalėtojas (-a) išrenkamas (-a) burtų keliu.
 6. Nugalėtojas (-a) bus paskelbtas (-a) Lietuvos banko feisbuko paskyroje ne vėliau nei iki birželio 25 d., taip pat informuotas (-a) asmeniškai el. paštu.
 7. Lietuvos banko darbuotojai gali dalyvauti viktorinoje, tačiau negali varžytis dėl prizo.

Asmens duomenų tvarkymas

 1. Dalyvių asmens duomenys tvarkomi konkurso „Pasitikrink savo žinias ir laimėk olimpinę monetą!“ organizavimo tikslais, t. y. a) siekiant suteikti galimybę norintiems asmenims dalyvauti konkurse; b) siekiant atrinkti laimėtoją, jį (ją) paskelbti ir užtikrinti prizo įteikimą.
 2. Asmens duomenų valdytojas – Lietuvos bankas (kodas 188607684), Gedimino pr. 6, Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys [email protected].
 3. Dalyvaudami konkurse, t. y. aktyviais veiksmais kreipdamiesi į Lietuvos banką ir laisva valia pateikdami savo ekrano nuotrauką su viktorinos rezultatais, vardą ir pavardę ir (ar) el. pašto adresą, laimėjimo atveju – prizo pristatymo adresą (pasirinktą prizo atsiėmimo būdą), Jūs sutinkate su pateiktų asmens duomenų tvarkymu konkurso organizavimo tikslais. Jeigu nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome atitinkamų duomenų Lietuvos bankui neteikti, bet primename, kad jie yra būtini tinkamo konkurso organizavimo tikslais.
 4. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai yra šie: sutartis (jos sąlygos nurodytos šiose taisyklėse) ir sutikimas, t. y. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. a ir b p.
 5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 mėn. po konkurso pabaigos. Laimėtojo duomenys, reikalingi prizui išsiųsti, gali būti saugomi ilgiau – iki to laiko, kol prizas bus pristatytas laimėtojui (-ai).
 6. Akcijos dalyvių asmens duomenys neprofiliuojami ir nenaudojami rinkodaros tikslu.
 7. Asmens duomenis Lietuvos bankas teiks duomenų gavėjams: feisbuko valdytojui (kiek tai susiję su pirmiau detalizuotų akcijos veiksmų per socialinio tinklo paskyrą vykdymu), prizo pristatymo paslaugas teikiančiai įmonei ar kitiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis Lietuvos banką įpareigoja teisės aktai ir (ar) teisėtai sudarytos sutartys.
 8. Kreipdamiesi į Lietuvos banką, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (-us) dėl asmens duomenų tvarkymo (tačiau tai nedarys poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui). Kreipdamiesi Jūs taip pat turite teisę prašyti, kad teisės aktais nustatytais atvejais Lietuvos bankas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą. Jeigu manote, kad Lietuvos bankas Jūsų asmens duomenis tvarko neteisėtai, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (jos kontaktinius duomenis rasite čia).
 9. Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, kreipkitės į Lietuvos banką raštu anksčiau nurodytais kontaktais ir patvirtinkite savo tapatybę. Informaciją, kaip pateikti prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises, taip pat daugiau informacijos apie Lietuvos banko atliekamą asmens duomenų tvarkymą rasite čia.